نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( مروری بر پدیده گرفتگی بیولوژیکی در سامانه زهکش لندفیل با مصالح دانه ای تحت تاثیر جریان شیرابه )

نویسندگان: , سید محسن کرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه پیش رو، گرفتگی بیولوژیکی سامانه زهکش لندفیل های مواد زائد جامد شهری ناشی از جریان شیرابه را بطور مروری مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و میدانی سه مکانیزم اصلی در بروز این پدیده نقش داشته و عوامل متعددی نرخ گرفتگی را کنترل می نمایند. تحقیقات آزمایشگاهی نشان می دهدگرفتگی سیستم های زهکش لندفیل ناشی از رشد میکروبی باعث کاهش در تخلخل و نتیجتا کاهش در میزان هدایت هیدرولیکی در محیط متخلخل می گردد. عواملی چون اندازه ذرات مواد زهکش، بار بیولوژیکی و شرایط هیدرولیکی (اشباع، غیر اشباع) محیط متخلخل، بر نرخ گرفتگی اثرگذار می باشند.

کلمات کلیدی

, لندفیل, سامانه زهکش, گرفتگی بیولوژیکی, شیرابه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061214,
author = {, and کرابی, سید محسن},
title = {مروری بر پدیده گرفتگی بیولوژیکی در سامانه زهکش لندفیل با مصالح دانه ای تحت تاثیر جریان شیرابه},
booktitle = {نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {لندفیل، سامانه زهکش، گرفتگی بیولوژیکی، شیرابه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر پدیده گرفتگی بیولوژیکی در سامانه زهکش لندفیل با مصالح دانه ای تحت تاثیر جریان شیرابه
%A ,
%A کرابی, سید محسن
%J نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]