اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها , 2016-09-13

عنوان : ( تحلیل پدیده فرونشست زمین و ارزیابی عوامل ادافیک مؤثر بر مورفولوژی شکاف‌های حاصل از آن (مطالعه موردی دشت بحرانی نیشابور) )

نویسندگان: مریم جلینی , عادل سپهر , غلامرضا لشکری پور , علیرضا راشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت نیشابور در بخش شمال‌شرقی حوضه آبریز کویر مرکزی واقع شده و یکی از دشتهای مهم استان خراسان رضوی از نظر توسعه صنعتی، کشاورزی و تراکم جمعیتی به شمار می‌آید. در دهه‌های اخیر توسعه سریع کشاورزی همراه با رشد سریع جمعیت و افزایش نیاز آبی باعث برداشت بی‌رویه و افت سطح آب زیرزمینی در این دشت شده است. برداشت از سفره آب زیرزمینی این دشت سبب افت سالیانه حدود8/0 متر سطح آب زیرزمینی گردیده است. به طوری که این دشت را جزو دشت‌های بحرانی قرار داده است. در این راستا پدیده نشست در اثر افت آب زیرزمینی در بخش‌های وسیعی از دشت به طور محسوس مشاهده می‌شود. افت سطح آب و وجود خاک‌های ریزدانه در روستاهای بازوبند، کاریزک، بشرو و کلاته قنبر سبب ایجاد شکاف در اثر نشست زمین و ترک‌های طولی در سطح زمین گردیده است. در این مقاله وقوع پدیده فرونشست زمین به همراه علل و سازوکار تشکیل شکاف‌ها و ارتباط آن با افت سطح آب و نوع خاک و مورفولوژی شکاف‌ها در چهار منطقه ذکر شده بررسی شد.

کلمات کلیدی

, فرونشست دشت نیشابور, افت آب زیرزمینی, بازوبند, کلاته‌قنبر, بشرو, کاریزک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061217,
author = {جلینی, مریم and سپهر, عادل and لشکری پور, غلامرضا and راشکی, علیرضا},
title = {تحلیل پدیده فرونشست زمین و ارزیابی عوامل ادافیک مؤثر بر مورفولوژی شکاف‌های حاصل از آن (مطالعه موردی دشت بحرانی نیشابور)},
booktitle = {اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها},
year = {2016},
location = {دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل, ايران},
keywords = {فرونشست دشت نیشابور، افت آب زیرزمینی،بازوبند، کلاته‌قنبر، بشرو،کاریزک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل پدیده فرونشست زمین و ارزیابی عوامل ادافیک مؤثر بر مورفولوژی شکاف‌های حاصل از آن (مطالعه موردی دشت بحرانی نیشابور)
%A جلینی, مریم
%A سپهر, عادل
%A لشکری پور, غلامرضا
%A راشکی, علیرضا
%J اولین همایش بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
%D 2016

[Download]