دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی , 2016-10-20

عنوان : ( مقایسه محل کود پاشی برگی ی سه مسرع بر عملکرد ی درشتی بى زعفران Crocus sativus L. )

نویسندگان: دکتر عبدال ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله فاقد چکیده است و بر اساس فرمت همایش از مقدمه شروع میشود که در پیوست آورده شده است

کلمات کلیدی

, کود زیستی, تغذیه برگی, بنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061234,
author = {دکتر عبدال ملا فیلابی and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {مقایسه محل کود پاشی برگی ی سه مسرع بر عملکرد ی درشتی بى زعفران Crocus sativus L.},
booktitle = {دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی},
year = {2016},
location = {ساری, ايران},
keywords = {کود زیستی، تغذیه برگی، بنه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه محل کود پاشی برگی ی سه مسرع بر عملکرد ی درشتی بى زعفران Crocus sativus L.
%A دکتر عبدال ملا فیلابی
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
%D 2016

[Download]