بررسی های آمار رسمی ایران, دوره (26), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (129-137)

عنوان : ( خانواده ی توزیع درامد بتای تعمیم یافته و براوردگر ماکسیمم آنتروپی آن به کمک نرم افزار متلب )

نویسندگان: فاطمه عباس پور محمدآباد , منیژه صانعی طبس , غلامرضا محتشمی برزادران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع بتای تعمیم یافته یکی از انواع توزیع های درامد است. در این مقاله به معرفی خانواده ی توزیع تعمیم یافته می پردازیم و این خانواده ی توزیع را از دیدگاه ماکسیمم آنتروپی مورد بررسی قرار می دهیم و همچنین براورد ماکسیمم آنتروپی پارامترهای این خانواده ی توزیع را تحت شرایط گوناگون، با استفاده از برنامه ی نرم افزار متلب می یابیم.

کلمات کلیدی

براورد ماکسیمم آنتروپی؛ توزیع ماکسیمم آنتروپی؛ توزیع بتای تعمیم یافته؛ براورد پارامتر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061238,
author = {فاطمه عباس پور محمدآباد and منیژه صانعی طبس and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {خانواده ی توزیع درامد بتای تعمیم یافته و براوردگر ماکسیمم آنتروپی آن به کمک نرم افزار متلب},
journal = {بررسی های آمار رسمی ایران},
year = {2016},
volume = {26},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5214},
pages = {129--137},
numpages = {8},
keywords = {براورد ماکسیمم آنتروپی؛ توزیع ماکسیمم آنتروپی؛ توزیع بتای تعمیم یافته؛ براورد پارامتر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خانواده ی توزیع درامد بتای تعمیم یافته و براوردگر ماکسیمم آنتروپی آن به کمک نرم افزار متلب
%A فاطمه عباس پور محمدآباد
%A منیژه صانعی طبس
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J بررسی های آمار رسمی ایران
%@ 2008-5214
%D 2016

[Download]