علوم و فنون هسته ای, دوره (68), شماره (1), سال (2015-2) , صفحات (10-22)

عنوان : ( ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالابهای شمال کشور و گروه بندی آنها براساس آزمون نجزیه به مؤلفه های اصلی )

نویسندگان: میراحمد موسوی شلمانی , رضا خراسانی , نجات پیرولی بیرانوند , ولی فیضی اصل , کورش کمالی , ابراهیم مقیسه , نازنین پورمحمد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی منابع ذخیره‌سازی آب و گروه‌بندی آن‌ها براساس پارامترهای فیزیوگرافی و شیمیایی مؤثر در حوزه‌ی آبریز، آزمایش‌هایی در طی سال‌های 1388 تا 1390 در 30 تالاب مختلف در شمال ایران انجام شد. نمونه‌ها در طی فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان جمع‌آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل شیمیایی و ایزوتوپی قرار گرفتند. داده‌های ایزوتوپی نشان‌دهنده‌ی این بودند که تالاب‌ها طیف وسیعی از نشانه‌های ایزوتوپیِ تحت تأثیر قرار گرفته به وسیله‌ی آب و هوا، هیدرولوژی و پارامترهای فصلی محلی را شامل می‌شوند. در اغلب تالاب‌ها، نشانه‌ی ایزوتوپی در فصل زمستان، پایین‌تر از دیگر فصل‌ها بود. میزان کاهش فزونی دوتریم از زمستان تا بهار از ‰86/12 به ‰83/0 بود که این روند در طول بهار و تابستان با سیر نزولی از ‰83/0 به ‰89/2- ادامه داشت. مطابق آزمون تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، هشت مؤلفه‌ معنی‌دار تعیین و در مجموع 72 درصد از تغییرات موجود در حوزه‌های آبریز توجیه شد. داده‌های ایزوتوپی مؤید کاهش قابل توجه در مقدار ایزوتوپ‌های O18 و H2 در طول بهار و تابستان در تالاب‌های 20، 21، 22، 24، 25، و 26 بود که این امر نشان‌‌دهند‌ی حضور ایزوتوپ‌های سبک در آب موجود در این آبگیرها بود. داده‌ها هم‌چنین نشان داد که جدایی فیزیکی ایزوتوپ‌های O18 و H2 به وسیله‌ی مولکول‌های آب و پیشی گرفتن H2 در جابه‌جایی‌ها منجر به افزایش فزونی H2 در این تالاب‌ها شده است. این امر باعث شده است مقدار فزونی دوتریم در تالاب 12 در تابستان حتی بزرگ‌تر از زمستان نیز باشد. این فرایند هم‌چنین می‌تواند دلیل قابل‌ قبول برای توجیه بالاترین میزان فزونی دوتریم و کم‌ترین میزان O18 و H2 در تالاب‌های شهرستان سیاهکل (25، 26) باشد. به نظر می‌رسد پمپاژ آب‌های زیرزمینی (با مقدارهای جزیی از نمک مشتق شده از تراوش آب دریا) به تالاب می‌تواند یکی دیگر از دلایل کاهش قابل توجه در ایزوتوپ‌های سنگین O18 و H2 در آبگیرهای 2، 12، 14 و 25 از بهار به تابستان باشد

کلمات کلیدی

, هیدرولوژی ایزوتوپی, تالاب, تجزیه به مؤلفه های اصلی, اکسیژن- , 14دوتریم, گروه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061266,
author = {میراحمد موسوی شلمانی and خراسانی, رضا and نجات پیرولی بیرانوند and ولی فیضی اصل and کورش کمالی and ابراهیم مقیسه and نازنین پورمحمد},
title = {ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالابهای شمال کشور و گروه بندی آنها براساس آزمون نجزیه به مؤلفه های اصلی},
journal = {علوم و فنون هسته ای},
year = {2015},
volume = {68},
number = {1},
month = {February},
issn = {1735-1871},
pages = {10--22},
numpages = {12},
keywords = {هیدرولوژی ایزوتوپی، تالاب، تجزیه به مؤلفه های اصلی، اکسیژن- ،14دوتریم، گروه بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالابهای شمال کشور و گروه بندی آنها براساس آزمون نجزیه به مؤلفه های اصلی
%A میراحمد موسوی شلمانی
%A خراسانی, رضا
%A نجات پیرولی بیرانوند
%A ولی فیضی اصل
%A کورش کمالی
%A ابراهیم مقیسه
%A نازنین پورمحمد
%J علوم و فنون هسته ای
%@ 1735-1871
%D 2015

[Download]