سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-09-23

عنوان : ( مطالعه و بررسی سینتیک فرایند گوگردزدایی اکسایشی از هیدروکربن‌ها با استفاده از کامپوزیت هتروپلی‌اکسومتالات داوسون/کربن فعال )

نویسندگان: علی مجاوریان کرمانی , علی احمدپور , طاهره روحانی بسطامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش مداوم قوانین سخت‌گیرانه در زمینه سولفورزدایی، تحقیق در زمینه سوخت‌های پاک به مقدار زیادی مورد توجه محققان قرار گرفته است. سولفورزدایی هیدروژنی کاتالیستی که به عنوان یک فرآیند عادی برای حذف مواد آلی حاوی سولفور شناخته می‌شود، در حذف عمیق ترکیبات سولفوردار کارآمد نیست و نیازمند به شرایط عملیاتی دشوار همچون دما وفشار بالا می‌باشد. فرآیند سولفورزدایی اکسایشی به همراه استخراج، یکی از فرآیندهای نوید دهنده در کاهش ترکیبات سولفوری سرسخت و پایدار در محتوای سوخت‌های فسیلی است. در این مطالعه، پس از سنتز کامپوزیت هتروپلی‌اکسومتالات داوسون/کربنفعال و آنالیز آن توسط طیف مادون‌قرمز (FTIR)، عملکرد کاتالیستی آن در سولفورزدایی اکسایشی از سوخت مدل محتوی دی‌بنزوتیوفن به عنوان یک ماده سولفوردار پایدار مورد بررسی قرار میگیرد. در مرحله بعد، سینتیک فرایند سولفورزدایی اکسایشی با استفاده از کاتالیست داوسون/کربن فعال به منظور تعیین انرژی فعال‌سازی و نیز درجه واکنش مطالعه شد و نتایج نشان داد که مقدار انرژی فعال‌سازی فرایند برابر با kJ/mol 7/29 می‌باشد.

کلمات کلیدی

, هتروپلی‌اکسومتالات, داوسون, دی‌بنزوتیوفن, کربن فعال, گوگردزدایی اکسایشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061275,
author = {مجاوریان کرمانی, علی and احمدپور, علی and طاهره روحانی بسطامی},
title = {مطالعه و بررسی سینتیک فرایند گوگردزدایی اکسایشی از هیدروکربن‌ها با استفاده از کامپوزیت هتروپلی‌اکسومتالات داوسون/کربن فعال},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هتروپلی‌اکسومتالات، داوسون، دی‌بنزوتیوفن، کربن فعال، گوگردزدایی اکسایشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه و بررسی سینتیک فرایند گوگردزدایی اکسایشی از هیدروکربن‌ها با استفاده از کامپوزیت هتروپلی‌اکسومتالات داوسون/کربن فعال
%A مجاوریان کرمانی, علی
%A احمدپور, علی
%A طاهره روحانی بسطامی
%J سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2016

[Download]