همایش متن‌پژوهی ادبی , 2016-10-22

عنوان : ( تحلیل تطبیقی ساخت‌مایه‌های نمایشی‌ساز در دو نمایشنامه فارسی و عربی نوجوان: «راز درخت مقدّس» و «قصّه کلیله و دمنه» )

نویسندگان: شادی شجیعی , مهدخت پورخالقی چترودی , مریم جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این جستار ساخت مایه های نمایشی ساز(الحبکه) در دو نمایشنامه از داوود کیانیان نویسنده ایرانی نمایشنامه(راز درخت مقدس) و روضه فهیم محمد الفرخ الهدهد نویسنده اردنی نمایشنامه (قصه کلیله و دمنه)انتخاب وتحلیل شده است نمایشنامه های مذکور برای گروه سنی نوجوان به نگارش درامده وهردو نمایشنامه از کلیله ودمنه این مقفع اقتباس شده است. روش پژوهش از منظر ماهیت توصیفی_مقایسه ای استو مکتب ادبیات تطبیقی امریکایی مدنظر است.پژوهش های ادبیات تطبیقی کودک ونوجوان امروزه به سوی مکتب ادبیات تطبیقی امریکایی سوق پیدا کرده است انچه در این مکتب اصالت دارد اصل تشابه و همانندی است .

کلمات کلیدی

, ادبیات تطبیقی, کلیله و دمنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061277,
author = {شجیعی, شادی and پورخالقی چترودی, مهدخت and جلالی, مریم},
title = {تحلیل تطبیقی ساخت‌مایه‌های نمایشی‌ساز در دو نمایشنامه فارسی و عربی نوجوان: «راز درخت مقدّس» و «قصّه کلیله و دمنه»},
booktitle = {همایش متن‌پژوهی ادبی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ادبیات تطبیقی، کلیله و دمنه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تطبیقی ساخت‌مایه‌های نمایشی‌ساز در دو نمایشنامه فارسی و عربی نوجوان: «راز درخت مقدّس» و «قصّه کلیله و دمنه»
%A شجیعی, شادی
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A جلالی, مریم
%J همایش متن‌پژوهی ادبی
%D 2016

[Download]