اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی , 2015-06-11

عنوان : ( تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , سیدمهدی مصطفوی ترقی , رضا حبیب پورلداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حال حاضر ایجاد فضاى رقابتى، توانمندسازى و افزایش کارایی و بهره وری در اقتصاد، الزامى ترین بستر لازم برای به دست آوردن موقعیت مناسب و موفقیت در اقتصاد جهانى را تشکیل داده است. با توجه به سهم بالای اشتغال بخش کشاورزی در کل اقتصاد و تامین امنیت غذایی کشور، افزایش ارزش افزوده این بخش اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق ما به دنبال میزان و نحوه تاثیرگذاری شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تعدادی از کشورهای منتخب هستیم تا با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود قدرت رقابتی اقتصاد و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد کشورمان ارائه کنیم. داده ها از سال 2003 تا 2011 می باشند و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش داده های تابلویی) panel data ( استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که ضریب متغیر شاخص رقابت پذیری مثبت هست، این بدان مفهوم است که شاخص رقابت پذیری بر خلاف مدل ترکیبی و اثر تصادفی، در مدل اثرات ثابت اثرگذاری مثبتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. یعنی اگر قدرت رقابتی در یک اقتصاد افزایش یابد، می تواند منجر به رشد بخش بخش کشاورزی و افزایش ارزش افزوده این بخش شود. بنابراین پیشنهاد می شود از طریق افزایش بهره وری اقتصاد، کارایی بخش کشاورزی را افزایش داد و فعالیت های تولیدی و ارزش افزوده این بخش را رونق و افزایش داد.

کلمات کلیدی

, شاخص رقابت پذیری, بهره وری و کارایی, ارزش افزوده بخش کشاورزی, بازار های جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061301,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and مصطفوی ترقی, سیدمهدی and حبیب پورلداری, رضا},
title = {تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاخص رقابت پذیری، بهره وری و کارایی، ارزش افزوده بخش کشاورزی،بازار های جهانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A مصطفوی ترقی, سیدمهدی
%A حبیب پورلداری, رضا
%J اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی
%D 2015

[Download]