سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد , 2016-11-10

عنوان : ( نقش مشوقهای صادراتی بر توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , رضا حبیب پورلداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به شرایط کنونی کشور ضرورت توجه به صادرات غیر نفتی بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر توان داخلی و استفاده از تمام ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی کشور محقق کنیم .بدون تردید سیاست های اقتصاد مقاومتی، سند جامعی برای اقتصاد پایدار کشور است و اقتصاد مقاومتی یک بحث کاملا استراتژیک است که در کشورهایی که دارای اهداف بلند مدت هستند و روحیه استقلال در بطن سیاست داخلی و خارجی آنها جاری است، مطرح شده است .افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یک راهبرد استراتژیک با هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دوری از خام فروشی، موردتوجه تمام ارکان نظام است . با توجه به شرایط کنونی کشور، دولتمردان بایستی بیش از پیش، هر فرصتی را برای توسعه صادرات غیرنفتی مغتنم بدانند چراکه این سیاست ضمن ایجاد راه حلی سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت، با تقویت نظام ارزآوری، زمینه ایجاد اشتغال را نیز در اولویت و اهمیتی ویژه قرار خواهد داد. مشوق های صادراتی ابزارها و خدماتی است که به شرکت ها کمک می کند تا عملکرد صادراتی خود را بهبود ببخشند. مشوق های صادراتی مقیاس ها و عواملی است که از فعالیت های صادراتی شرکت ها حمایت می کند. لذا در این تحقیق سیاست های حامی صادرات و مشوق های صادراتی را مورد بررسی قرار می دهیم و نقش آن در توسعه صادرات و تحقق اقتصاد مقاومتی را بیان می شود.

کلمات کلیدی

, توسعه صادرات, مشوق های صادراتی, صادرات غیرنفتی , اقتصاد مقاومتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061302,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and حبیب پورلداری, رضا},
title = {نقش مشوقهای صادراتی بر توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه صادرات، مشوق های صادراتی، صادرات غیرنفتی ، اقتصاد مقاومتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مشوقهای صادراتی بر توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A حبیب پورلداری, رضا
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
%D 2016

[Download]