سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد , 2016-11-10

عنوان : ( نقش بهره وری بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , رضا حبیب پورلداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز » اقتصاد مقاومتی « برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است .اقتصاد مقاومتی یک وضعیت اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل می گیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریمها و توطئههای گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد .راهبردی که به معنای سیاست جایگزینی واردات نیست، بلکه با نگاهی به فرصت های جهان آینده ، به دنبال بسترسازی بهره وری و سهم تجاری بیشتر و در نهایت قدرت اقتصاد ملی و رفاه عمومی است . یکی از مباحث مهم در مقوله اقتصاد مقاومتی توسعه بخش کشاورزی می باشد.با تقویت این بخش مبتنی بر افزایش تولید محصولات از طریق حمایت دولت وجلوگیری از واردات بی رویه ،می توان به بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی عینیت بخشید.از این رو در این تحقیق به دنبال نقش بهره وری بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم. طبق یافته های تحقیق به این نتیجه رسیدیم که افزایش بهره وری در بخش کشاورزی موجب افزایش ارزش افزوده این بخش و به تبع آن تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات می شود و نتیجه آن رشد انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و افزایش صادرات این بخش و در نهایت رشد و توسعه بخش کشاورزی و عملی شدن یکی از اصلی ترین اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد.

کلمات کلیدی

, اقتصاد مقاومتی, بخش کشاورزی, بهره وری, تخصیص بهینه منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061303,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and حبیب پورلداری, رضا},
title = {نقش بهره وری بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اقتصاد مقاومتی،بخش کشاورزی، بهره وری،تخصیص بهینه منابع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش بهره وری بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A حبیب پورلداری, رضا
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
%D 2016

[Download]