چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی ،اسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران , 2016-09-27

عنوان : ( بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب بر حل تعارض و بهبود سواد عاطفی زنان دارای همسران زندانی )

نویسندگان: فرزانه مهدیان فر , سیدعلی کیمیایی , هاشم دهقان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توانمندسازی روانی-اجتماعی مبتنی بر تیوری انتخاب بود.نتایج نشان داد که مداخله های مبتنی بر تیوری انتخاب مهارت حل تعارض و سواد عاطفی را به نحو موثری بهبود بخشیده و از این رو به لحاظ روانی -اجتماعی به توانمند سازی انان کمک نماید.

کلمات کلیدی

, توانمندسازی, تیوری انتخاب, حل تعارض, سواد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061336,
author = {مهدیان فر, فرزانه and کیمیایی, سیدعلی and هاشم دهقان},
title = {بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب بر حل تعارض و بهبود سواد عاطفی زنان دارای همسران زندانی},
booktitle = {چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی ،اسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توانمندسازی،تیوری انتخاب،حل تعارض،سواد عاطفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب بر حل تعارض و بهبود سواد عاطفی زنان دارای همسران زندانی
%A مهدیان فر, فرزانه
%A کیمیایی, سیدعلی
%A هاشم دهقان
%J چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی ،اسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران
%D 2016

[Download]