دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار , 2016-05-11

عنوان : ( چگونگی تهیه و اهمیت نقشه پهنه بندی محتوی ایزوتوپی (18O & 2H) و خط ایزوتوپی نزولات جوی در فهم بهتر چرخه هیدرولوژی و مدیریت منابع آب )

نویسندگان: حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تکنیکهای ایزوتوپی، بخصوص ترکیب ایزوتوپی ملکول آب (18O & 2H) ، کاربرد وسیعی در مطالعات هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و هواشناسی دارند. بررسی میزان دلتای دوتریوم و اکسیژن 18 بارش‌های محلی و رابطه آن با پارامترهای مختلف جغرافیایی و هواشناسی، می‌تواند برای ردیابی چرخه هیدرولوژی بسیار مفید و به‌عنوان ردیابی کارآمد در مطالعات و مدیریت منابع آب بکار گرفته شود. الگوی توزیع ایزوتوپی موجود در آب باران، نتیجه ترکیبی از فعل‌وانفعالات متقابل پارامترهایی نظیر طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع (پارامترهای جغرافیایی) و همچنین دمای هوا، درصد رطوبت و بارندگی، منشأ و مکانیسم انتقال رطوبت است. در این مقاله، ضمن بررسی روش استاندارد نمونه برداری ایزوتوپی سازمان بین المللی انرژی اتمی (IAEA)، چگونگی نمونه برداری ماهیانه از نزولات جوی و همچنین روش رگرسیون گام‌به‌گام (Stepwise Regression) برای ارزیابی اینکه کدام پارامتر بهترین پیش‌بینی فصلی یا سالانه ترکیب ایزوتوپی باران برای نقاط فاقد داده‌های ایزوتوپی را بدست میدهد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق، مطابق استاندارد سازمان بین المللی انرژی اتمی، از ایستگاه های سینوپتیک استان کرمانشاه به‌صورت ماهیانه نمونه‌برداری ایزوتوپی انجام و پس از آنالیز نمونه ها در آزمایشگاه ایزوتوپی دانشگاه واترلو کانادا با بکارگیری روش رگرسیون گام‌به‌گام، برای نخستین بار در کشور، نقشه پهنه بندی محتوی ایزوتوپی نزولات جوی استان کرمانشاه تهیه شده است.

کلمات کلیدی

, ایزوتوپ (18O & 2H), پهنه بندی ایزوتوپی, نزولات جوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061347,
author = {محمدزاده, حسین},
title = {چگونگی تهیه و اهمیت نقشه پهنه بندی محتوی ایزوتوپی (18O & 2H) و خط ایزوتوپی نزولات جوی در فهم بهتر چرخه هیدرولوژی و مدیریت منابع آب},
booktitle = {دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ایزوتوپ (18O & 2H)، پهنه بندی ایزوتوپی، نزولات جوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چگونگی تهیه و اهمیت نقشه پهنه بندی محتوی ایزوتوپی (18O & 2H) و خط ایزوتوپی نزولات جوی در فهم بهتر چرخه هیدرولوژی و مدیریت منابع آب
%A محمدزاده, حسین
%J دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار
%D 2016

[Download]