دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری , 2016-05-12

عنوان : ( بررسی کمی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی روانسر(کرمانشاه) )

نویسندگان: مهدی سهرابی , حسین محمدزاده , جواد اسکندری مایوان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده مطالعاتی روانسر در شمال غرب استان کرمانشاه قرار دارد. به‌منظور بررسی کمی منابع آب محدوده، چشمه‌های مهم منطقه موردبررسی قرار گرفت. همزمان و با استفاده از داده‌های پیزومتری دشت، تغییرات سطح آب دشت و جهت جریان در آبخوان ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در کاهش شدید دبی سراب‌های روانسر و قره‌دانه طی سال‌های اخیر علاوه بر کاهش بارندگی عوامل دیگری نیز نقش دارند. کاهش ذخایر برف ارتفاعات شمال محدوده در اثر افزایش دما یکی از عوامل عمده کاهش دبی سراب روانسر طی سال‌های اخیر است. مطابق هیدروگراف، آبخوان دشت روانسر طی سال‌های 1393-1371 به میزان 19 متر کاهش سطح ایستابی داشته است که طی بررسی‌های انجام‌شده، عامل اصلی افت سطح آب زیرزمینی افزایش بی‌رویه چاه‌ها و اضافه برداشت از آب زیرزمینی می‌باشد و کاهش بارندگی‌ها نقش کمتری داشته است. سازند بیستون در شمال و شمال شرق و سازند کرمانشاه در شرق نقش عمده ای را در تغذیه آبخوان دشت دارند. جهت جریان در آبخوان به سمت شمال غرب است و شیب آب زیرزمینی در بخش شمال غربی دشت نسبت به بقیه مناطق بیشتراست که این امر به دلیل ریزدانه بودن رسوبات تشکیل‌دهنده ارتفاعات شمال غرب می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سراب روانسر, آبخوان, سطح آب زیرزمینی, هیدرو گراف, جهت جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061355,
author = {سهرابی, مهدی and محمدزاده, حسین and اسکندری مایوان, جواد},
title = {بررسی کمی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی روانسر(کرمانشاه)},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری},
year = {2016},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {سراب روانسر، آبخوان، سطح آب زیرزمینی، هیدرو گراف، جهت جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کمی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی روانسر(کرمانشاه)
%A سهرابی, مهدی
%A محمدزاده, حسین
%A اسکندری مایوان, جواد
%J دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
%D 2016

[Download]