دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار , 2016-05-11

عنوان : ( بررسی و مقایسه ترکیب ایزوتوپی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی روانسر-سنجابی با خط ایزوتوپی جوی محلی )

نویسندگان: حسین محمدزاده , جواد اسکندری مایوان , کمال طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایزوتوپ‌های پایدار (18O & 2H) مانند اثرانگشت آب، به‌عنوان ردیاب‏‎های عالی جهت پیدا نمودن منشأ آب و میزان تغییرات در چرخه هیدرولوژیکی کاربرد دارند. بنابراین میزان دلتای دتریوم و اکسیژن 18 موجود در ترکیب آب بارش، می‌تواند به‌عنوان ردیاب‌هایی برای شناسایی منشأ و زمان تغذیه آب‌های زیرزمینی بکار گرفته شود. نمونه‌برداری ایزوتوپی در محدوده مطالعاتی روانسر برای بارش‌های جوی به‌صورت ماهانه و به مدت یکسال (بهمن ماه 1393 تا دی ماه 1394) انجام گرفته است. همچنین از منابع آب زیرزمینی موجود در محدوده دو دوره نمونه‌برداری شامل فصل‌های تر (دی‌ماه 1393) و خشک (مهرماه 1394) انجام گرفت. معادله خط جوی محلی در این محدوده به صورت δ2H =5.8 δ18O + 2.7 می‌باشد. براین اساس نمونه‌های آب زیرزمینی پیرامون خط جوی محلی محدوده مطالعاتی روانسر به صورت4 گروه کلی پلات می شوند. این گروه‌های آب زیرزمینی عبارت از مجموعه سنگ آهک بیستون، منابع آبرفتی، رادیولاریت‌ها و منابع آب زیرزمینی عمیق می باشند.

کلمات کلیدی

, ایزوتوپ‌های پایدار, محدوده مطالعاتی روانسر, خط جوی محلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061356,
author = {محمدزاده, حسین and اسکندری مایوان, جواد and کمال طاهری},
title = {بررسی و مقایسه ترکیب ایزوتوپی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی روانسر-سنجابی با خط ایزوتوپی جوی محلی},
booktitle = {دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ایزوتوپ‌های پایدار، محدوده مطالعاتی روانسر، خط جوی محلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه ترکیب ایزوتوپی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی روانسر-سنجابی با خط ایزوتوپی جوی محلی
%A محمدزاده, حسین
%A اسکندری مایوان, جواد
%A کمال طاهری
%J دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار
%D 2016

[Download]