دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار , 2016-05-11

عنوان : ( بازسازی اقلیم دیرینه با استفاده ازایزوتوپهای محیطی (14C, 13C, 2H, 18O) شاخصی در تعیین منابع آبی فسیلی )

نویسندگان: علی میرعربی , حسین محمدزاده , حمیدرضا ناصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تغییرات آب و هوایی تعیین وجود و شدت دوره های مرطوب (پربارش) و خشک در دوران کواترنری یکی از شواهد مهم جهت شناسایی منابع آب فسیلی می باشد. قدرتمندترین ابزار برای مطالعات محیطی و تغییرات اقلیمی در عصرهای گذشته مطالعات تغییرات ایزوتوپ های محیطی(14C, 13C, 2H, 18O) می باشد. بیشترین مطالعات ایزوتوپی متوجه کربن(C12/C13) اکسیژن (O16/O18) و هیدروژن(H/H2) است که آثاری را در مواد آلی (گیاهان و جانوران) ، ترکیبات غیرآلی (آب،خاک،سنگها، فسیل...) و آبهای زیرزمینی بر جای میگذارند. در این مقاله سعی شده است با بررسی و ارزیابی ایزوتوپ های پایدار در سه محیط مختلف شامل آب زیرزمینی، رسوبات دریاچه ای و یخچال ها به دستیابی شرایط آب و هوایی دوران کواترنری و تعیین دوره های زمانی احتمال تشکیل آبهای فسیلی اقدام گردد. بررسی ها حاکی از آن است که استفاده از ایزوتوپهای موجود در سیستم آب زیرزمینی الگوی بارندگی و شرایط آب و هوایی گذشته را با دقت بالاتری نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, اقلیم دیرینه, ایزوتوپ محیطی, آب فسیلی, رسوبات دریاچه ای, رسوبات یخچالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061357,
author = {علی میرعربی and محمدزاده, حسین and حمیدرضا ناصری},
title = {بازسازی اقلیم دیرینه با استفاده ازایزوتوپهای محیطی (14C, 13C, 2H, 18O) شاخصی در تعیین منابع آبی فسیلی},
booktitle = {دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اقلیم دیرینه، ایزوتوپ محیطی، آب فسیلی، رسوبات دریاچه ای، رسوبات یخچالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازسازی اقلیم دیرینه با استفاده ازایزوتوپهای محیطی (14C, 13C, 2H, 18O) شاخصی در تعیین منابع آبی فسیلی
%A علی میرعربی
%A محمدزاده, حسین
%A حمیدرضا ناصری
%J دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار
%D 2016

[Download]