کنفرانس ملی هواشناسی ایران 1394 , 2015-04-22

عنوان : ( فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط ان با واداشت های پیوند از دور )

نویسندگان: محمد احمدی , منوچهر فرج زاده , یوسف قویدل رحیمی , عباس مفیدی , ایمان بابائیان , امان الله فتح نیا , شعیب آب خرابات ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر کاهش بارش و نوسانات آن در سطح کشور بحران های زیست محیطی زیادی ایجاد نموده است. شناخت دلایل این وردایی ها جهت برنامه ریزی توسعه پایدار ضروری است. در این تحقیق ابتدای سری زمانی و روند بارش میانگین کشور و بارش های ایستگاهی بررسی و در نهایت ارتباط بارش کشور با نوسان وتغییر واداشت های بزرگ اقلیمی تبیین شده است. و این پژوهش در دو مرحله انجام شده است.

کلمات کلیدی

, پیوند از دور, روند بارش ایران, نوسان اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061368,
author = {محمد احمدی and منوچهر فرج زاده and یوسف قویدل رحیمی and مفیدی, عباس and ایمان بابائیان and امان الله فتح نیا and شعیب آب خرابات},
title = {فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط ان با واداشت های پیوند از دور},
booktitle = {کنفرانس ملی هواشناسی ایران 1394},
year = {2015},
location = {یزد, ايران},
keywords = {پیوند از دور، روند بارش ایران، نوسان اقلیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط ان با واداشت های پیوند از دور
%A محمد احمدی
%A منوچهر فرج زاده
%A یوسف قویدل رحیمی
%A مفیدی, عباس
%A ایمان بابائیان
%A امان الله فتح نیا
%A شعیب آب خرابات
%J کنفرانس ملی هواشناسی ایران 1394
%D 2015

[Download]