مطالعات بیداری اسلامی, دوره (3), شماره (6), سال (2015-1) , صفحات (9-33)

عنوان : ( کنشگر و کنش پذیر در بیداری اسلامی؛ از منظر گفتمان امام خمینی )

نویسندگان: سیدحسین اطهری , مهدی عباسی شاهکوه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گفتمان امام خمینی با ایجاد زنجیره ی هم ارزی و مفصل بندی مناسب میان مفاهیم دینی و اسلامی حول دال مرکزی اسلام ناب، توانست به دال های شناوری چون شهادت، جهاد، مستضعف، مستکبر و... هویت و تفسیری نوین از اسلام سیاسی ارائه داده و ترجمانی جدید از دینداری به جهان اسلام اعطا نماید. در این گفتمان هدف اصلی و کانونی، برپایی «حکومت الله» بوده و «قدرت» بر خلاف سایر گفتمان های رایج مادی نه تنها هدف و غایت به شمار نمی آید بلکه ابزاری برای تحقق آمال الهی یعنی نجات محرومان و مستضعفان از چنگال مستکبران عالم قلمداد می شود. بر همین اساس رهبر فقید انقلاب اسلامی، با رویکردی وحدت انگیزانه و امت محورانه، مرزهای ملی را در نوردیده و کوشید همه ی مسلمانان را در برابر اسلام ستیزان و مستکبران عالم برانگیزاند و از خواب غفلت بیدار نماید. امام خمینی به مثابه ی کنش گر بیداری اسلامی به ساخت نقش ها و سوژه های گفتمانی مبادرت ورزیده و با ساخت نمادهای معناداری نظیر «هفته ی وحدت»، «برائت از مشرکین» و «روز قدس»، کنش پذیران و بازیگران بیداری اسلامی را پدید آورد.

کلمات کلیدی

, اسلام سیاسی, استکبارستیزی, امام خمینی, انقلاب اسلامی, بیداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061377,
author = {اطهری, سیدحسین and مهدی عباسی شاهکوه},
title = {کنشگر و کنش پذیر در بیداری اسلامی؛ از منظر گفتمان امام خمینی},
journal = {مطالعات بیداری اسلامی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {6},
month = {January},
issn = {2322-5645},
pages = {9--33},
numpages = {24},
keywords = {اسلام سیاسی، استکبارستیزی، امام خمینی، انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنشگر و کنش پذیر در بیداری اسلامی؛ از منظر گفتمان امام خمینی
%A اطهری, سیدحسین
%A مهدی عباسی شاهکوه
%J مطالعات بیداری اسلامی
%@ 2322-5645
%D 2015

[Download]