دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2016-05-31

عنوان : ( مطالعه هیدروشمیایی چشمه کارستی طاغدانلو، بهکده رضوی، جنوب غربی استان خراسان شمالی )

نویسندگان: علی محقی , حسین محمدزاده , رمضان کاظمی گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی هیدروشیمی چشمه طاغدانلو (جنوب غربی استان خراسان شمالی) و تأثیر سازنده های زمین شناسی بر آن پرداخته شده است. با استفاده از نرم افزارهای (2006) Aq. Qa و PHREEQC نمودارهای هیدروشیمیایی چشمه و شاخص های اشباع چشمه محاسبه و ارتباط آن با سازندهای زمین شناسی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این به بررسی کیفیت آب چشمه از نظر شرب، کشاورزی و صنعتی نیز پرداخته شده است. تیپ و رخساره آب در شچمه طاغدانلو در 3 فصل نمونه برداری (پائیز و زمستان 93 و پائیز 94) ثابت و کلسیم بی کربنات می باشد. بدین معنی که در بین آنیون های یون بی کربنات و در بین کاتیون ها یون کلسیم غالب است که این نشانه ای از کارستی بودن چشمه طاغدانلو می باشد. سلازند آهکی تیرگان ضمن داشتن شرایط ساختمانی، لیتولوژیکی، وسعت و ضخامت مناسب این چشمه را تغذیه می کند. سازند مذکور بر رخساره و تیپ آب، یون های غالب و کیفیت آب این چشمه اثرگذار بوده است. آب این چشمه نسبت به کانی های ژییس و هالیت تحت اشباع و نسبت به کانی کلسیت در حالت فوق اشباع قرار دارد در نتیجه کانی های ژییس و هالیت حل شده و کانی کلسیت رسوب می کند.

کلمات کلیدی

, چشمه کارستی, تیپ و رخساره, نمایه اشباع, چشمه طاغدانلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061388,
author = {محقی, علی and محمدزاده, حسین and رمضان کاظمی گلیان},
title = {مطالعه هیدروشمیایی چشمه کارستی طاغدانلو، بهکده رضوی، جنوب غربی استان خراسان شمالی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2016},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {چشمه کارستی، تیپ و رخساره، نمایه اشباع، چشمه طاغدانلو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه هیدروشمیایی چشمه کارستی طاغدانلو، بهکده رضوی، جنوب غربی استان خراسان شمالی
%A محقی, علی
%A محمدزاده, حسین
%A رمضان کاظمی گلیان
%J دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
%D 2016

[Download]