دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2016-12-08

عنوان : ( بررسی مقایسه ای تاثیر گازهای گلخانه ای بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب: کاربرد الگوی داده های تابلویی )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی , طیبه عضدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از چالش‌های موجود در حوزه سلامت، شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت است. یکی از این عوامل آلودگی هوا است که تأثیر مخربی بر سلامت افراد دارد. با اینکه انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا نقش مهمی بر سلامت دارد، اما در بیشتر مطالعات تجربی، نقش این عوامل بر سلامت مورد توجه جدی قرار نگرفته است. در این مقاله تأثیر آلودگی ناشی از گاز CO2 بر شاخص سلامت (با تأکید بر نرخ مرگ و میر) در 29 کشور با سطوح درآمدی متوسط رو به بالا، که بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی در این گروه درآمدی قرار گرفته اند، با استفاده از الگوی داده های تابلویی برای سال های 2000-2013 بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، آلودگی ناشی از دی اکسید کربن تأثیر منفی و معنی‌داری بر شاخص سلامت کشورهای مورد مطالعه دارد. به عبارت دیگر قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا باعث افزایش انواع بیماریها و در نتیجه باعث افزایش مرگ و میر می شود.

کلمات کلیدی

, سلامت, گازهای گلخانه ای, داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061413,
author = {رزمی, سید محمدجواد and عضدی, طیبه},
title = {بررسی مقایسه ای تاثیر گازهای گلخانه ای بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب: کاربرد الگوی داده های تابلویی},
booktitle = {دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سلامت، گازهای گلخانه ای، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای تاثیر گازهای گلخانه ای بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب: کاربرد الگوی داده های تابلویی
%A رزمی, سید محمدجواد
%A عضدی, طیبه
%J دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
%D 2016

[Download]