زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (2), سال (2017-6) , صفحات (175-184)

عنوان : ( رتبه بندی عوامل مؤثر بر بسته بندی زعفران از دید مصرف کنندگان )

نویسندگان: آرش دوراندیش , امیرحسین توحیدی , پریسا علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسته بندی به عنوان یک ابزار برای شناخت و تمایز محصول نقش بسیار مهمی در تصمیمات خرید مصرف کنندگان ایفا می نماید و از آن می توان برای ایجاد مزیت رقابتی استفاده نمود. زعفران یکی از محصولات مهم کشاورزی ایران است که بسته بندی مطابق با تقاضای مصرف کنندگان موجب افزایش فروش و رضایت مندی خریداران می گردد. لذا، هدف اصلی این مطالعه رتبه بندی عوامل مؤثر بر بسته بندی از دید مصرف کنندگان زعفران در شهر مشهد می باشد. برای رتبه بندی این عوامل، در این مطالعه از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که ارائه اطلاعات مربوط به مواد معدنی زعفران و درج استانداردهای داخلی و بین المللی، بر ترجیحات مصرف کنندگان بیشترین تأثیر را دارند. همچنین، نتایج رتبه بندی گزینه ها نیز نشان داد که استراتژی توجه به نام تجاری درج شده روی بسته بندی از نظر مصرف کنندگان دارای بیشترین اهمیت است. لذا، درج عناصر اطلاعاتی روی بسته بندی می تواند یک استراتژی مناسب برای تمایز نام تجاری و افزایش ارزش آن باشد. با توجه به نتایج مطالعه، به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان زعفران پیشنهاد می گردد که در طراحی بسته بندی به ویژگی ها و عناصر اطلاعاتی بیشترین توجه را داشته باشند.

کلمات کلیدی

, بسته بندی, رتبه¬بندی, زعفران, ترجیحات, تحلیل سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061452,
author = {دوراندیش, آرش and توحیدی, امیرحسین and علیزاده, پریسا},
title = {رتبه بندی عوامل مؤثر بر بسته بندی زعفران از دید مصرف کنندگان},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2017},
volume = {5},
number = {2},
month = {June},
issn = {2383-1529},
pages = {175--184},
numpages = {9},
keywords = {بسته بندی، رتبه¬بندی، زعفران، ترجیحات، تحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رتبه بندی عوامل مؤثر بر بسته بندی زعفران از دید مصرف کنندگان
%A دوراندیش, آرش
%A توحیدی, امیرحسین
%A علیزاده, پریسا
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2017

[Download]