دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2016-09-07

عنوان : ( اثر تغییر الگوی کشت بر میزان کربن آلی و عناصر پرمصرف )

نویسندگان: سیدمحمد موسوی , حجت امامی , غلامحسین حق نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش در مزرعه ای در شهرستان نه بندان استان خراسان جنوبی انجام گرفت. به منظور بررسی اثر الگوی کشت بر میزان کربن آلی و عناصر پرمصرف، از سه کاربری کشاورزی شامل زیتون، انار و گندم و در هر کدام از 15 نقطه نمونه برداری و میزان کربن آلی و عناصر NPK در آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان عنصرنیتروژن و کربن آلی در کاربری باغ بیشتر بود که دلیل آن کوددهی بیشتر باغات و ریزش برگ وبقایای گیاهی بیشتر بر سطح این خاکها گزارش شد و میزان عناصر فسفر وپتاسیم در کشت گندم بیشتر بود که علت آن جذب زیاد این عناصر در باغات به دلیل رشد گسترده ریشه های درختان بود.

کلمات کلیدی

, الگوی کشت, کربن آلی, عناصرپرمصرف, زیتون,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061470,
author = {موسوی, سیدمحمد and امامی, حجت and حق نیا, غلامحسین},
title = {اثر تغییر الگوی کشت بر میزان کربن آلی و عناصر پرمصرف},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {الگوی کشت،کربن آلی، عناصرپرمصرف، زیتون، انار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تغییر الگوی کشت بر میزان کربن آلی و عناصر پرمصرف
%A موسوی, سیدمحمد
%A امامی, حجت
%A حق نیا, غلامحسین
%J دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
%D 2016

[Download]