چهارمین کنفرانس بیوشیمی , 1997-10-19

عنوان : ( optiimizing a method of separation and determination of purin ...... )

نویسندگان: فروزان طباطبائی یزدی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

....optiimizing a method of separation and determination of purin

کلمات کلیدی

hplc purin
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061496,
author = {طباطبائی یزدی, فروزان and دانش مسگران, محسن},
title = {optiimizing a method of separation and determination of purin ......},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بیوشیمی},
year = {1997},
location = {بابل, ايران},
keywords = {hplc purin},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T optiimizing a method of separation and determination of purin ......
%A طباطبائی یزدی, فروزان
%A دانش مسگران, محسن
%J چهارمین کنفرانس بیوشیمی
%D 1997

[Download]