سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه , 2016-11-05

عنوان : ( بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان )

نویسندگان: آذر کفاش پور , فریبرز رحیم نیا , فاطمه فنائی جیزآباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رقابت در عرصه خلق ارزش و تلاش برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و برتری راهبردی نسبت به رقبا موجب گردیده است تا توجه به مشتری و کسب رضایت وی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. امروزه توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی وارتباطی موجب گردیده است مشتریان نقش تعیین کننده ای در بقا و زوال کسب وکارهای الکترونیکی داشته باشند. دراین مقاله قصد داریم نشان دهیم چگونه رسانه های اجتماعی با تسهیل تعاملات اجتماعی مشتریان منجر به افزایش اعتمادو قصد خرید در مشتریان می شوند. این مقاله مروری است بر تاثیر رسانه های اجتماعی بر رفتار مشتریان و از لحاظ نوع،کاربردی می باشد. نتایج نشان می دهد که رسانه های اجتماعی به مشتریان اجازه می دهند تا عقاید و افکار و ادراکات خود را بیان نموده و اطلاعات و تجربیات خود را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارند. در این تحقیق، با تبیین مفهوم رسانه های اجتماعی، اهمیت و کاربرد آن ها در حوزه بازاریابی، مدلی برای بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر رفتار مشتریان ارائه خواهد شد و بیان می شود که رسانه های اجتماعی بر اعتماد مشتریان، برداشت از سودمندی توسط آن ها و قصد خریدشان تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی

, رسانه های اجتماعی, قصد خرید, برداشت از سودمندی , اعتماد, کسب و کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061505,
author = {کفاش پور, آذر and رحیم نیا , فریبرز and فنائی جیزآباد, فاطمه},
title = {بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان},
booktitle = {سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رسانه های اجتماعی، قصد خرید، برداشت از سودمندی ، اعتماد، کسب و کار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان
%A کفاش پور, آذر
%A رحیم نیا , فریبرز
%A فنائی جیزآباد, فاطمه
%J سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه
%D 2016

[Download]