پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2016-05-18

عنوان : ( سرمایه گذاری و اهمیت آن در تحقق اهداف اقتصادی سند پیشرفت )

نویسندگان: حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم و مؤثر بر رشد اقتصادی است که میتواند با افزایش توان تولیدی کشور، به بهبود اشتغال و کاهش بیکاری نیز کمک کند. سرمایه گذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که از میان آنها عواملی چون میزان درامد، نرخ بهره، امنیت، فضای کسب و کار مناسب، حضور دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد و حاکمیت نقش مهمتری نسبت به سایر عوامل ایفا میکنند. شاید بتوان گفت مهمترین عاملی که میتواند در شرایط حاضر اقتصاد ایران روی سرمایه گذاری بخش خصوصی اثر مثبت یا منفی بر جا بگذارد، نحوه کارکرد سیستم بانکی است. یک سیستم بانکی خوب مشوق تولید و سرمایه گذاری است و یک سیستم بانکی غیرکارامد و فاسد، مخل تولید و سرمایه گذاری به حساب می آید. در پژوهش حاضر با مروری بر نقش و اهمیت سرمایه گذاری در تحقق اهداف سند پیشرفت، به بررسی مهمترین موانع افزایش سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران پرداخته و از این مسیر راهکارهایی برای خروج از وضعیت بحرانی سرمایه گذاری ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری, رشد اقتصادی, نرخ بهره بانکی, اصل 44 , انحصار, حکمرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061506,
author = {محمدی, حسین},
title = {سرمایه گذاری و اهمیت آن در تحقق اهداف اقتصادی سند پیشرفت},
booktitle = {پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی، اصل 44 ، انحصار، حکمرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سرمایه گذاری و اهمیت آن در تحقق اهداف اقتصادی سند پیشرفت
%A محمدی, حسین
%J پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
%D 2016

[Download]