پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2016-05-18

عنوان : ( حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت )

نویسندگان: حسین محمدی , سمیه پکوک , محدثه داوری ترشیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی نرخ بهره است که تغییرات آن می تواند مستقیماً روی متغیرهای کلان اقتصادی مثل سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی و به طور غیرمستقیم روی متغیرهایی مثل ثروت و یا مصرف اثرگذار باشد. ربا، بهره و سود بانکی از متغیرهای اقتصادی مهمی است که فقط تبعات اقتصادی ندارد، بلکه بدلایل مختلف پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گستردهای را بر جا گذاشته است. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات گذشته، حال و آینده اقتصادی کشور است که میتواند دلیل بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی جامعه ایران باشد. هدف نگارش این مقاله آن است که با یک بررسی دقیق و علمی در خصوص جوانب متعدد نرخ بهره بانکی در سیاستهای فعلی و آتی نظام، سیاستهای مناسب برای حل مشکلات پیرامون آن، طراحی و اجرا گردد. در این نوشتار تلاش شده است برخی جوانب کمتر اشاره شده موضوع ربای بانکی، مورد تأکید قرار گرفته و ضمن بیان مشکلاتی که نرخ بهره بانکی برای سیستم اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به بیان یکسری راهکارها در خصوص موضوع پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, قرآن کریم, ربا, سرمایه گذاری, سیاست نرخ بهره صفر, قانون بانکداری بدون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061507,
author = {محمدی, حسین and پکوک, سمیه and داوری ترشیزی, محدثه},
title = {حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت},
booktitle = {پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قرآن کریم، ربا، سرمایه گذاری، سیاست نرخ بهره صفر، قانون بانکداری بدون ربا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت
%A محمدی, حسین
%A پکوک, سمیه
%A داوری ترشیزی, محدثه
%J پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
%D 2016

[Download]