هفدهمین همایش ملی برنج کشور , 2017-02-05

عنوان : ( بررسی فعالیت ضدمیکروبی جدایه های باسیلوس اندوفیت بر علیه باکتری نوار قهوهای برنج )

نویسندگان: سیدمحمد علوی , سعید طریقی , حشمت اله رحیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باد یکی از عوامل مهم فرسایش خاک در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشود که به دلیل محدودیت پوشش گیاهی که در این نواحی ، قادر استذرات قابل انتقال خاک را با خود حمل کند و منجر به فرسایش بادی می شود. از این رو احیای پوشش گیاهی در بسیاری از پروژه های کنترل و مقابله با فرسایش بادی جزو مهمترینراهکارهای پیشنهادی در این مناطق می باشد و بنابراین پژوهش پیرامون ویژگی های تاثیرگذار پوشش گیاهی بر کنترل فرسایش بادی ضروری به نظر میرسد.

کلمات کلیدی

, اندوفیت, باسیلوس, ضدمیکروبی, نوار قهوهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061528,
author = {علوی, سیدمحمد and طریقی, سعید and حشمت اله رحیمیان},
title = {بررسی فعالیت ضدمیکروبی جدایه های باسیلوس اندوفیت بر علیه باکتری نوار قهوهای برنج},
booktitle = {هفدهمین همایش ملی برنج کشور},
year = {2017},
location = {ساری, ايران},
keywords = {اندوفیت، باسیلوس، ضدمیکروبی، نوار قهوهای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فعالیت ضدمیکروبی جدایه های باسیلوس اندوفیت بر علیه باکتری نوار قهوهای برنج
%A علوی, سیدمحمد
%A طریقی, سعید
%A حشمت اله رحیمیان
%J هفدهمین همایش ملی برنج کشور
%D 2017

[Download]