ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (488-498)

عنوان : ( ارزیابی ارگونومیکی چای کاران شمال کشور حین برداشت به کمک روش شبیه سازی بدن )

نویسندگان: مجتبی جاویدی قراچه , مهدی خجسته پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چای بعد از آب پرمصرف ترین نوشیدنی در جهان می باشد و کارگران مزارع چای به دلایل مختلف از جمله ارتفاع نامناسب بوته های چای، تحمل وزن ماشین برداشت در طولانی مدت و غیره به علت بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی در مراحل مختلف کاری دچار غیبت کاری می شوند. شرایط فعالیت چای کاری معمولاً به گونه ای است که نه تنها باعث ضرر مالی و جانی به کارگران می شود بلکه با از دست رفتن نیروی کارآمد به صاحبان حرفه چای کاری نیز آسیب می رساند. هدف از این پژوهش شناسایی پوسچرهای نامناسب کاری در مزارع چای، در مرحله برداشت که به صورت دستی و مکانیزه انجام می شود بود. روش کار فیلم برداری از کارگران در مزارع شمال کشور حین فعالیت و تحلیل فیلم ها با استفاده از مدل کردن بدن کارگران با استفاده از نرم افزار CATIA و آنالیز پوسچرهای مختلف به سه روش مختلف اوواس، رولا و ریبا بود. نتایج نشان داد که طبق روش اوواس، %27 پوسچر کارگران در بحرانی ترین وضعیت قرار داشت. طبق روش رولا، 38 % پوسچر کارگران در گروه بدترین قرار داشت که باید از آن اجتناب نمایند و در روش ریبا 0% پوسچر کارگران در بحرانی ترین گروه قرار گرفتند. بهترین روش ها برای ارزیابی پوسچر برای مشاغل مشابه پیشنهاد شده است. در مقایسه با مشاغل دیگر نیاز به مداخلات ارگونومیکی از نظر دو روش تحلیل اوواس و رولا، در این حرفه احساس می شود. این مداخلات به صورت تغییر در پوسچر با در نظر گرفتن دسترسی به کار و یا پیشنهاد ابزاری برای انجام بهتر کار صورت گرفت.

کلمات کلیدی

, تحلیل پوسچر, چای کاران, شبیه سازی بدن, مشکلات اسکلتی- عضلانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061542,
author = {جاویدی قراچه, مجتبی and خجسته پور, مهدی},
title = {ارزیابی ارگونومیکی چای کاران شمال کشور حین برداشت به کمک روش شبیه سازی بدن},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {February},
issn = {2228-6829},
pages = {488--498},
numpages = {10},
keywords = {تحلیل پوسچر، چای کاران، شبیه سازی بدن، مشکلات اسکلتی- عضلانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ارگونومیکی چای کاران شمال کشور حین برداشت به کمک روش شبیه سازی بدن
%A جاویدی قراچه, مجتبی
%A خجسته پور, مهدی
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2017

[Download]