اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14

عنوان : ( تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها : با تاکید بر کلانشهر مشهد )

نویسندگان: مریم هادیزاده بزاز , حمید شایان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روستاها و مناطق حریم شهرها از سرمایه های پیرامون شهر محسوب می شوند که اگر بطور مناسبی طراحی و مدیریت شوند نقش بسیار مهمی در استفاده بهینه از قابلیتهای آنها از یک طرف و ارتقای کیفیت زندگی شهری از طرف دیگر خواهند داشت. شهر ضمن اینکه بر محیط روستایی پیرامون خود اثر می گذارد از تحولات آن نیز متاثر می شود. در کشور ما توسعه ناموزون شهرنشینی باعث ناهنجاری کاربری اراضی پیرامون شهری شده و مشکلات جدی زیست محیطی و فقدان زیر ساختهای شهری در مناطق حریم شهرها را بوجود آورده است. شهر مشهد نیز با نابسامانی در پیوند حوزه های روستایی اطراف شهر با شهر مرکزی مواجه است و مناطق حریم شهر و روستاهای اطراف آن با مشکلات و معضلات پیچیده مواجه شده است. مهمترین عامل این نابسامانی در فقدان جایگاه قانونی و نبود مدیریت واحد و متولی مشخص می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضعف مدیریت و برنامه ریزی از عوامل اساسی ایجاد کننده مشکلات در حریم شهرها هستند و بدون وجود راهبردی خاص برای مدیریت و نظارت بر اراضی حریم شهرها، مشکلات این مناطق هر روز بحرانی تر می شود. بنابراین لازم است اراضی پیرامون شهرها تحت مدیریت واحد و نظارت دقیق قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, توسعه شهر, حوزه های پیرامونی, ساماندهی حاشیه, سرمایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061559,
author = {هادیزاده بزاز, مریم and شایان, حمید},
title = {تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها : با تاکید بر کلانشهر مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه شهر; حوزه های پیرامونی; ساماندهی حاشیه; سرمایه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها : با تاکید بر کلانشهر مشهد
%A هادیزاده بزاز, مریم
%A شایان, حمید
%J اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی
%D 2011

[Download]