اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی- , 2011-12-14

عنوان : ( تحلیل عوامل موثر بر توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT )

نویسندگان: مریم هادیزاده بزاز , خدیجه بوذرجمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استان خراسان از جمله استانهای فعال در ساماندهی و تشکیل تعاونیهای تولید کشاورزی است. تعاونیهای تولید استان می توانند منشا تحولات اساسی در فرایند تولید محصولات و نهایتا توسعه کشاورزی شده و با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصتها و محدودیتها نقش مهمی را در اقتصاد مناطق روستایی منطقه و در نتیجه توسعه ملی داشته باشند. به این منظور تحقیق حاضر به ارزیابی عوامل موثر بر توسعه تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی به شیوه SWOT می پردازد. تجزیه و تحلیلهای حاصل از مدل SWOT نشان می دهد که تعاونیهای تولید استان از نقاط قوت درونی مانند ارائه اطلاعات مشاوره ای و فنی به اعضای تعاونی، بالا بودن سطح تحصیلات و آگاهی فنی مدیرعاملان و هیات مدیره و ارتباط مستمر تعاونیها با روستاییان با امتیازهای وزنی 107.8% ، 90.6% و 75% و فرصتهایی چون بستر قانونی مناسب، حمایت دولت از تسطیح اراضی و اجرای طرحها و حمایت دولت از تعاونیها طبق اصل 44 قانون اساسی به ترتیب با امتیازهای وزنی 93.6%، 93.6% و 79.8% برخوردارند. در مقابل نبود نقدینگی و سرمایه لازم با امتیاز وزنی 90.4% از مهمترین نقاط ضعف درونی و موازی کاری در وظایف تعاونیهای تولید روستایی، عدم وجود زیرساختهای لازم و عدم واگذاری مسئولیت به شبکه تعاونیهای تولید روستایی بعنوان متولی اصلی به ترتیب با امتیاز وزنی 108%، 87.6% و 74% به عنوان مهمترین تهدیدهای بیرونی محدودیتهایی را برای تعاونیهای تولید استان بوجود آورده است. بدیهی است بازنگری در قوانین و مقررات و اصلاح و ارائه سیاستهای صحیح می تواند زمینه ای مناسب برای رفع محدودیتها و تهدیدها و استفاده مطلوب از ظرفیتهای درونی و فرصتهای بیرونی فراهم آورد.

کلمات کلیدی

, تعاونیهای تولید , استان خراسان رضوی , توسعه , مدل SWOT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061560,
author = {هادیزاده بزاز, مریم and بوذرجمهری, خدیجه},
title = {تحلیل عوامل موثر بر توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT},
booktitle = {اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی-},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تعاونیهای تولید - استان خراسان رضوی - توسعه - مدل SWOT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عوامل موثر بر توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT
%A هادیزاده بزاز, مریم
%A بوذرجمهری, خدیجه
%J اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی-
%D 2011

[Download]