مطالعات اوراسیای مرکزی, دوره (9), شماره (2), سال (2017-2) , صفحات (327-342)

عنوان : ( روسیه و آسیای مرکزی: زمینه‌سازی برای جامعه بین‌الملل منطقه‌ای )

نویسندگان: سید احمد فاطمی نژاد , محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری‌های آسیای مرکزی به استقلال رسیدند. بعد از استقلال این کشورها، روسیه نسبت به سرنوشت آنها توجه زیادی نداشت و این امر باعث شد تا سایر قدرت‌ها درصدد گسترش نفوذ خود در کشورهای آسیای مرکزی برآیند. اما چندی نگذشت که روسیه نگاه به شرق را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد تا با ایجاد همگرایی وسیع منطقه‌ای، مانع حضور سایر قدرت‌ها در کشورهای همجوار خود شود. سوال اصلی پژوهش حاضر، این است که چرا روسیه و کشورهای آسیای مرکزی از پتانسیل تشکیل جامعه بین‌الملل منطقه‌ای برخوردار هستند؟ در پاسخ می‌توان این فرضیه را طرح کرد که روسیه و کشورهای آسیای مرکزی با توجه به روابط تاریخی و فرهنگی (گماین‌شافتی) و همچنین روابط کارکردی (گزل شافتی) از پتانسیل لازم برای تشکیل جامعه بین‌الملل منطقه‌ای برخوردارند. همان طور که از سؤال و فرضیه پیدا است، رهیافت نظری این مقاله، مکتب انگلیسی روابط بین‌الملل به ویژه قرائت بری بوزان است. طی پژوهش سعی می‌شود با استفاده از روش توصیفی وتحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی، فرضیه فوق مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, آسیای مرکزی, جامعه بین الملل منطقه ای, روسیه, گزل شافت, گمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061589,
author = {فاطمی نژاد, سید احمد and هاشمی, محمدرضا},
title = {روسیه و آسیای مرکزی: زمینه‌سازی برای جامعه بین‌الملل منطقه‌ای},
journal = {مطالعات اوراسیای مرکزی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-0867},
pages = {327--342},
numpages = {15},
keywords = {آسیای مرکزی، جامعه بین الملل منطقه ای، روسیه، گزل شافت، گمین شافت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روسیه و آسیای مرکزی: زمینه‌سازی برای جامعه بین‌الملل منطقه‌ای
%A فاطمی نژاد, سید احمد
%A هاشمی, محمدرضا
%J مطالعات اوراسیای مرکزی
%@ 2008-0867
%D 2017

[Download]