سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک , 2016-02-17

عنوان : ( الگوریتم خودکار بدون تکرار برای جبرانسازی خطای فاز رادار دهانه ترکیبی به روش وزن دهی کنتراست )

نویسندگان: محسن میرزائی فرد , سیدعلی رضا سیدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود پیشرفت های زیاد در سیستم های ناوبری رادارهای دهانه ترکیبی، نمی توان با این سیستم ها، تمامی خطاهای فاز بوجود آمده در اثر حرکت ناخواسته سکو را از بین برد. به همین جهت الگوریتم های تصحیح فاز خودکار ابداع گشتند که پرکاربردترین آن ها روش تمرکز خودکار گرادیان فاز با نام PGA می باشد. این الگوریتم با وجود کارایی خوب دارای نقص هایی می باشد. مهمترین آن ها تکراری بودن این الگوریتم است که نیازمند زمان محاسبات بالایی است. بعلاوه عدم قطعیت در بهینه بودن جواب خروجی در تعداد ثابت تکرار بالا می باشد. می توان با مطالعه بر روی خواص کنتراست اهداف موجود در صحنه، از میان آن ها تنها نمونه های بهینه را جهت اعمال در الگوریتم PGA برگزید. کارهای صورت گرفته تا کنون نتوانسته اند الگوریتمی قاطعانه تک تکراره را ارائه دهند و اکثرا در حالت های خاصی از داده به وضوح در یک تکرار دست یافته اند. در این مقاله الگوریتم خودکاری ارائه می شود که بدون تکرار خطای فاز را بر پایه ی PGA به روش وزن دهی کنتراست، بهتر از روش های پیشین جبران می نماید.

کلمات کلیدی

, رادار دهانه ترکیبی , جبران سازی خطای فاز , الگوریتم وضوح خودکار گرادیان فاز , کنتراست هدف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061614,
author = {میرزائی فرد, محسن and سیدین, سیدعلی رضا},
title = {الگوریتم خودکار بدون تکرار برای جبرانسازی خطای فاز رادار دهانه ترکیبی به روش وزن دهی کنتراست},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رادار دهانه ترکیبی ، جبران سازی خطای فاز ، الگوریتم وضوح خودکار گرادیان فاز ، کنتراست هدف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتم خودکار بدون تکرار برای جبرانسازی خطای فاز رادار دهانه ترکیبی به روش وزن دهی کنتراست
%A میرزائی فرد, محسن
%A سیدین, سیدعلی رضا
%J سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
%D 2016

[Download]