التیام, دوره (1), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (4-25)

عنوان : ( مروری بر بدشکلیهای خمشی در کره اسبها )

نویسندگان: کامران سرداری , سمانه قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلامت سیستم عضلانی-اسکلتی در کره اسبها نقش مهمی را در کارآیی و آینده ورزشی حیوان پس از بلوغ ایفا خواهد کرد. شیوع 44 % اختلالات عضلانی-اسکلتی در برخی از نژادها نظیر تروبرد، این عوارض را به یکی از مهمترین معضلات در صنعت پرورش اسب تبدیل نموده است .همچنین حضور ترکیب بدنی مناسب و حفظ آن، ارتباط بسیار نزدیکی با فعالیت ورزشی مطلوب حیوان دارد. بنابراین شناخت بیماریهای مختلفی که این سیستم و ترکیب بدنی اسب را تحت تاثیر قرار می دهند و پیشگیری از بروز آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. انواع مختلفی از اختلالات استخوانی با منشا مادرزادی و اکتسابی در کره اسبها شناسایی شدهاند. یکی از رایجترین انواع این اختلالات، بدشکلیهای خمشی اندامها است . در این عارضه به دلیل عدم توانایی در باز شدن کامل مفاصل، اندام درگیر به شکل غیر معمول در موقعیت خمیده باقی می ماند.قابل ذکر است شکل اکتسابی این عارضه به عنوان یکی از انواع بیماریهای تکوینی استخوانی در اسبهای در حال رشد مطرح می شود.

کلمات کلیدی

, اسب , بدشکلی خمشی , لنگش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061615,
author = {سرداری, کامران and قاسمی, سمانه},
title = {مروری بر بدشکلیهای خمشی در کره اسبها},
journal = {التیام},
year = {2015},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2423-5695},
pages = {4--25},
numpages = {21},
keywords = {اسب - بدشکلی خمشی - لنگش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر بدشکلیهای خمشی در کره اسبها
%A سرداری, کامران
%A قاسمی, سمانه
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2015

[Download]