التیام, دوره (3), شماره (4), سال (2016-7) , صفحات (28-42)

عنوان : ( استئوکندروز دیسکان در اسب )

نویسندگان: سمانه قاسمی , کامران سرداری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوامل مختلفی می تواند سلامت سیستم عضلانی اسکلتی اسبها را در طی دوره رشد و در بدو شروع فعالیتهای ورزشی متاثر کند. در حال حاضر، اختلالات استخوانی در اسبهای در حال رشد به عنوان یکی از مهمترین معضلات در صنعت پرورش اسب مطرح هستند. استئوکندروز یا استئوکندریت مهمترین این نوع اختلالات است که به واسطه شیوع بالا در جمعیت اسبها و همچنین اثر بر فعالیت ورزشی حیوان و تحمیل هزینه های بالا از اهمیت ویژهای برخوردار است. این عارضه به واسطه اختلال در تمایز کندروسیتها و در نهایت استخوانی شدن داخل غضروفی به وقوع می پیوندد که در صورت پیشرفت موجب حضور قطعات غضروفی و یا غضروفی استخوانی در فضای مفصلی میشود. عوامل متعددی در بروز این عارضه دخیل هستند. استفاده از روش آرتروسکوپی بهترین روش درمان استئوکندروز جهت بهبود علائم بالینی و بازگشت اسب به عملکرد ورزشی است. علیرغم وجود امکان درمان، به نظر می رسد پیشگیری از این عارضه، مهمترین جنبه این بیماری جهت کاهش خسارات اقتصادی حاصل از آن است. در مقاله حاضر، این عارضه مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, استئوکندروز, اسبهای جوان, آرتروسکوپی, لنگش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061616,
author = {قاسمی, سمانه and سرداری, کامران},
title = {استئوکندروز دیسکان در اسب},
journal = {التیام},
year = {2016},
volume = {3},
number = {4},
month = {July},
issn = {2423-5695},
pages = {28--42},
numpages = {14},
keywords = {استئوکندروز، اسبهای جوان، آرتروسکوپی، لنگش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استئوکندروز دیسکان در اسب
%A قاسمی, سمانه
%A سرداری, کامران
%J التیام
%@ 2423-5695
%D 2016

[Download]