مدیریت فردا, دوره (16), شماره (52), سال (2017-10) , صفحات (251-266)

عنوان : ( شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی نیروی انسانی(مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد) )

نویسندگان: یوسف رمضانی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , غلامرضا ملک زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مؤلفه های موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در شهرداری مشهد شناسائی شده است

کلمات کلیدی

, فرهنگ سازمانی, توانمدسازی, منابع انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061636,
author = {یوسف رمضانی and رحیم نیا , فریبرز and مرتضوی, سعید and ملک زاده, غلامرضا},
title = {شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی نیروی انسانی(مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد)},
journal = {مدیریت فردا},
year = {2017},
volume = {16},
number = {52},
month = {October},
issn = {2228-6048},
pages = {251--266},
numpages = {15},
keywords = {فرهنگ سازمانی، توانمدسازی، منابع انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی نیروی انسانی(مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد)
%A یوسف رمضانی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرتضوی, سعید
%A ملک زاده, غلامرضا
%J مدیریت فردا
%@ 2228-6048
%D 2017

[Download]