پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2016-07-20

عنوان : ( پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم L-CO-R )

نویسندگان: مهدی مرادی , مهدی جباری نوقابی , محمد مهدی رونقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توصیف و عملکرد آن در پیش بینی سری های زمانی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و ، L-CO-R در این مقاله الگوریتم هم تکاملی بلند مدت تجزیه و تحلیل شده است. امروزه اهمیت پیش بینی و منافع حاصل از آن، برای تصمیم گیری و سیاستگذاری از ابعاد مختلف ، بر کسی پوشیده نیست. در این راه بطور طبیعی، روش هایی قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن در پیش بینی باشند. در سال های اخیر ، مدل های ساختاری که در تبیین وضع موجود به طور نسبی موفق بوده اند ، سابقه چندانی در زمینه پیش بینی نداشته اند. به همین جهت آزمون های دیگری توسعه یافته اند که مهم ترین آنها آزمون معروف سری های زمانی با استفاده از الگوریتم است. در این پژوهش سری های زمانی روزانه، ماهانه و سالانه بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران از سال 6831 تا سال L-CO-R هم تکاملی می تواند با استفاده از مقادیر L-CO-R 6831 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که الگوریتم هم تکاملی واقعی مشخص شده، افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را پیش بینی کند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که الگوریتم برای دوره های بلندمدت بهتر از روش های دیگر عمل می کند در حالیکه روش باکس و جنکینس برای دوره های L-CO-R هم تکاملی کوتاه مدت عملکرد بهتری دارند.

کلمات کلیدی

, روش باکس و جنکینس, بازده سهام , سری های زمانی. , L-CO-R الگوریتم هم تکاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061647,
author = {مرادی, مهدی and جباری نوقابی, مهدی and محمد مهدی رونقی},
title = {پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم L-CO-R},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش باکس و جنکینس، بازده سهام ، سری های زمانی. ،L-CO-R الگوریتم هم تکاملی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم L-CO-R
%A مرادی, مهدی
%A جباری نوقابی, مهدی
%A محمد مهدی رونقی
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]