شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران , 2017-02-21

عنوان : ( بررسی عددی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود )

نویسندگان: محمدرضا پیله چیان , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار ‌گرفته است. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، مناطق پرفشار چتر اطلاعات مهمی را در اختیار قرار می‌دهد. تولید شبکه توسط نرم افزار پوینت وایز صورت گرفته و از روش شبکه دینامیکی برای حل مسئله ی حرکت بالچه در میدان استفاده شده است. از مقایسه ضریب پسا و انتگرال فشار روی چتر، هندسه ی قوس کروی به عنوان هندسه ی نهایی انتخاب و بالچه به صورت یک دیواره ی صاف و عمود بر محور تقارن چتر فرود درنظرگرفته شده است. با برنامه-نویسی در نرم افزار فلوئنت تأثیر نوسانات بر ضریب پسا بررسی شد و نشان می دهد عامل نوسانی منجر به افزایش بیش از دو برابری ضریب پسای کلی می گردد.

کلمات کلیدی

, روش عددی, بالک متحرک, چتر مافوق صوت, کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061657,
author = {پیله چیان, محمدرضا and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بررسی عددی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش عددی- بالک متحرک- چتر مافوق صوت- کنترل جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
%A پیله چیان, محمدرضا
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
%D 2017

[Download]