تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی, دوره (18), شماره (18), سال (2004-12) , صفحات (12-13)

عنوان : ( آیا می دانید دانشنامه ادب فارسی چه ویژگیهایی دارد )

نویسندگان: محمود صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دانشنامه ادب فارسی

کلمات کلیدی

, ادب فارسی, دانشنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061678,
author = {صدیقی, محمود},
title = {آیا می دانید دانشنامه ادب فارسی چه ویژگیهایی دارد},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی},
year = {2004},
volume = {18},
number = {18},
month = {December},
issn = {1684-7989},
pages = {12--13},
numpages = {1},
keywords = {ادب فارسی- دانشنامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آیا می دانید دانشنامه ادب فارسی چه ویژگیهایی دارد
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2004

[Download]