سومین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری , 2011-04-20

عنوان : ( تعامل مراسم، مناسک و آیین ها با کالبد شهر )

نویسندگان: هومن قهرمانی , گل آسا غلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر در راستای هدف ارتقای کیفیت فضاهای شهری، بدنبال تبیین نحوه تعامل مراسم و مناسک آیینی به ویژه مراسم مذهبی ایام محرم و صفر به عنوان عامل هویتی، فرهنگی و پایداری شیعیان با ساختار کالبدی فضای شهری و رابطه متقابل آن هاست. این مراسم به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار شهر از دیرباز مطرح بوده و زبان شهرسازی بافت قدیم شهرهای سنتی گویای این موضوع می باشد. در واقع ساختار مراسم عامل ایجاد نوعی پیوند میان انسان، کالبد، تاریخ و فضا بوده است که درک ناصحیح و عدم توجه کافی به آن در ساخت و سازهای شهری امروز منجر به از هم گسیختگی ساخت اجتماعی از ساخت کالبدی- فضایی و در نتیجه از دست رفتن سرمایه های هویتی- مذهبی و شکل گیری فضاهای نامطلوب شهری شده است. بررسی بافت قدیم شهر مشهد با توجه به خاستگاه اعتقادی عمیق شیعی آن و جایگاه فعلی این شهر به عنوان کلانشهر مذهبی جهان در رابطه با این زمینه حائز اهمیت است

کلمات کلیدی

, مراسم و مناسک آیینی, مراسم مذهبی, فضای شهری, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061681,
author = {قهرمانی, هومن and غلامی, گل آسا},
title = {تعامل مراسم، مناسک و آیین ها با کالبد شهر},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مراسم و مناسک آیینی، مراسم مذهبی، فضای شهری، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعامل مراسم، مناسک و آیین ها با کالبد شهر
%A قهرمانی, هومن
%A غلامی, گل آسا
%J سومین کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری
%D 2011

[Download]