تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی, دوره (45), شماره (45), سال (2017-3) , صفحات (2-5)

عنوان : ( مجموعه شش جلدی دانشنامه زبان وادب فارسی فرهنگستان )

نویسندگان: محمود صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دانشنامه شش جلدی زبان وادب فارسی

کلمات کلیدی

دانشنامه زبان وادب فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061683,
author = {صدیقی, محمود},
title = {مجموعه شش جلدی دانشنامه زبان وادب فارسی فرهنگستان},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی},
year = {2017},
volume = {45},
number = {45},
month = {March},
issn = {1684-7989},
pages = {2--5},
numpages = {3},
keywords = {دانشنامه زبان وادب فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مجموعه شش جلدی دانشنامه زبان وادب فارسی فرهنگستان
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2017

[Download]