مطالعات آموزش زبان فارسی, دوره (1), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (69-82)

عنوان : ( ارزیابی میزان علاقه‌ فارسی‏ آموزانِ عرب‌‌زبان به فراگیری فرهنگ ایرانی )

نویسندگان: عطیه کامیابی گل , میترا طاهرزاده , مینا قاضی جولائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بان، ابزاری برای ارتباط میان انسان‌هاست و این ارتباط، بدون شناخت فرهنگ زبان مقصد ممکن نیست. این امر در میان زبان‏ آموزانی که قصد ادامه تحصیل در ایران را دارند، به‏ خوبی آشکار است. هدف این مقاله، بررسی میزان علاقه زبان‏ آموزان به فراگیری فرهنگ و میزان توجه مدرسان آزفا به آموزش فرهنگ است. در این مقاله با بهره‌گیری از جدول تعمیم پذیری «مورگان»، با 28 نفر از مدرسان سطح متوسط آموزشی آزفا و 80 نفر فارسی‌آموز سطح متوسط عرب‌زبان «مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد»، مصاحبه‌ای پانزده‌‌ دقیقه‌ای انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که زبان‌آموزان تمایل به آشنایی با فرهنگ ایرانی را دارند، اما نمی‌خواهند در کلاس درس به آن پرداخته ‌شود. از سوی دیگر، مدرسان بیشتر بر آموزش مستقیم نکات فرهنگی در کلاس تأکید می‏کنند و این ناهمسانی، دلزدگی بیشتر را برای دو طرف در پی دارد. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، راهکار‏هایی برای آموزش فرهنگ ارائه می‌دهیم تا با روشی مؤثر بتوان فرهنگ ایرانی را بدون بازخورد منفی به زبان‌آموزان آموزش داد.

کلمات کلیدی

فرهنگ و زبان؛ آموزش فرهنگ؛ فارسی‌آموزان عرب‌زبان؛ راهکارهای آموزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061698,
author = {کامیابی گل, عطیه and طاهرزاده, میترا and مینا قاضی جولائی},
title = {ارزیابی میزان علاقه‌ فارسی‏ آموزانِ عرب‌‌زبان به فراگیری فرهنگ ایرانی},
journal = {مطالعات آموزش زبان فارسی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {****-0182},
pages = {69--82},
numpages = {13},
keywords = {فرهنگ و زبان؛ آموزش فرهنگ؛ فارسی‌آموزان عرب‌زبان؛ راهکارهای آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی میزان علاقه‌ فارسی‏ آموزانِ عرب‌‌زبان به فراگیری فرهنگ ایرانی
%A کامیابی گل, عطیه
%A طاهرزاده, میترا
%A مینا قاضی جولائی
%J مطالعات آموزش زبان فارسی
%@ ****-0182
%D 2016

[Download]