مشکوه, دوره (35), شماره (132), سال (2017-1) , صفحات (61-78)

عنوان : ( نقش انسان در تصرفات تکوینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در انسان ویژگی ها و استعدادهای عقلی،روحی و فطری منحصر به فردی نهادینه شده که به واسطه آن،گوهرش ملکوتی،مقامش خلیفه اللهی و جایگاهش اشرف مخلوقات گردیده است.انسان می تواند با علم صائب،تهذیب نفس و عمل صالح،به کمالات الهی و لقای پروردگار وفناء فی الله برسد وباصیرورت ذاتی از سیر قابلی فراتر رفته،به اذن خداوند،سیرفاعلی را نیز بدست آورد.در این هنگام قادر به تصرفات تکوینی در عالم ملک و ملکوت، ظاهر و باطن ، دنیا و آخرت ،طبیعت و ماوراء آن ومدیریت کلان جهان امکان می شود. حکیم و مفسر بزرگ قرآن آیت الله جوادی آملی در چگونگی وشرایط تصرفات تکوینی انسان در عالم هستی ،دیدگاه ویژه ای را بیان نموده اند که کمتر فیلسوف و مفسر دینی با این صراحت به آن پرداخته است. در این مقاله تلاش خواهیم کرد،دیدگاه خاص ایشان را بررسی کنیم.

کلمات کلیدی

, تصرفات تکوینی انسان, معجزه, عالم هستی, علم صائب, تزکیه نفس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061722,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {نقش انسان در تصرفات تکوینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی},
journal = {مشکوه},
year = {2017},
volume = {35},
number = {132},
month = {January},
issn = {2783-3860},
pages = {61--78},
numpages = {17},
keywords = {تصرفات تکوینی انسان،معجزه،عالم هستی،علم صائب،تزکیه نفس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش انسان در تصرفات تکوینی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی
%A کریمی, عبدالقاسم
%J مشکوه
%@ 2783-3860
%D 2017

[Download]