اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی , 2016-11-09

عنوان : ( نقش خلاقیت انسان در معنابخشی به زندگی با رویکرد اخلاق دینی )

نویسندگان: عبدالقاسم کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنزل انسان از جایگاه حقیقی خود بواسطه برکنار شدن از

کلمات کلیدی

, خود, معنا , زندگی , انسان, خلاقیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061724,
author = {کریمی, عبدالقاسم},
title = {نقش خلاقیت انسان در معنابخشی به زندگی با رویکرد اخلاق دینی},
booktitle = {اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {خود،معنا ،زندگی ،انسان،خلاقیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش خلاقیت انسان در معنابخشی به زندگی با رویکرد اخلاق دینی
%A کریمی, عبدالقاسم
%J اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی
%D 2016

[Download]