سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین , 2017-02-19

عنوان : ( زمین¬شناسی، کانی¬سازی و مغناطیس¬سنجی رگه¬های مگنتیت± اسپکیولاریت بخش مرکزی کانسار ده¬زمان، جنوب¬غرب بردسکن، خراسان رضوی )

نویسندگان: حسین حاجی میرزاجان , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری , سیدمسعود همام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن آهن ده¬زمان در جنوب غرب بردسکن در استان خراسان رضوی قرار دارد. زمین¬شناسی منطقه شامل واحدهای رسوبی- آتشفشانی دگرگون¬شده به سن پرکامبرین فوقانی می¬باشد. کانی¬زایی در بخش مرکزی به صورت مگنتیت± اسپکیولاریت و دارای روند شرقی- غربی با شیب به سمت شمال می¬باشد. واحد متاریوداسیت با پذیرفتاری مغناطیسی پایین(0 تا SI 5-10× 70)، مهمترین میزبان کانی¬سازی مگنتیت± اسپکیولاریت در منطقه است. به منظور اکتشاف عمقی و جانبی کانی¬سازی مگنتیت، برداشت مغناطیس¬سنجی زمینی در بخش مرکزی منطقه انجام شد. تغییرات شدت کل میدان در بخش مرکزی 8981 گاما است. ناهنجاری مغناطیسی در پنجره مرکزی دارای روند شرقی- غربی و منطبق بر زون کانی¬سازی مگنتیت± اسپکیولاریت است. عرض زون کانی¬سازی مطابق نقشه مشتق اول حدود 2 متر می¬باشد. نقشه سیگنال¬تحلیلی نشاندهنده لبه های ناهنجاری هم مکان با کانی سازی و هم امتداد با گسلها است که تصویر بهتری از آنها فراهم میکند. منبع ناهنجاری مغناطیسی مگنتیت، فقط در قسمت شرقی تا عمق بیش از 50 متر ادامه دارد.

کلمات کلیدی

, متاریولیت تا متاریوداسیت, مگنتیت± اسپکیولاریت , مغناطیس¬سنجی, نا هنجاری, ده¬زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061730,
author = {حاجی میرزاجان, حسین and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا and همام, سیدمسعود},
title = {زمین¬شناسی، کانی¬سازی و مغناطیس¬سنجی رگه¬های مگنتیت± اسپکیولاریت بخش مرکزی کانسار ده¬زمان، جنوب¬غرب بردسکن، خراسان رضوی},
booktitle = {سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {متاریولیت تا متاریوداسیت، مگنتیت± اسپکیولاریت ، مغناطیس¬سنجی، نا هنجاری، ده¬زمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین¬شناسی، کانی¬سازی و مغناطیس¬سنجی رگه¬های مگنتیت± اسپکیولاریت بخش مرکزی کانسار ده¬زمان، جنوب¬غرب بردسکن، خراسان رضوی
%A حاجی میرزاجان, حسین
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A همام, سیدمسعود
%J سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2017

[Download]