سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین , 2017-02-19

عنوان : ( مطالعات کانی¬سازی ومیکروترمومتری منطقه اکتشافی طلا پورفیری تنورجه، شمال¬شرق کاشمر )

نویسندگان: سیده راضیه حسینی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه تنورجه در 55 کیلومتری شمال¬¬شرق کاشمر و در استان خراسان¬رضوی قرار¬دارد. زمین¬شناسی منطقه دارای تنوعی ازسنگ¬های آتش‌فشانی با ترکیب ریولیت تا داسیت به صورت توف وگدازه است. توده¬هایی با ترکیب مونزونیت تا دیوریت درواحدهای آتش‌فشانی نفوذ کرده¬اند. انواع آلتراسیون پروپلتیک، سیلیسی، سرسیتیک و آرژیلیک به‌صورت وسیعی درمنطقه مشاهده¬می‌شوند. بر اساس شواهد زمین¬شناسی، آلتراسیون، کانی¬سازی وژئوشیمی سطحی این منطقه به¬ عنوان طلا پورفیری در کمربند ماگمایی خواف-کاشمر- بردسکن معرفی¬ شده ¬است. کانی¬سازی به¬شکل استوک¬ورک و افشان دیده¬ می¬شود.تعداد 7 نوع رگچه کانی¬سازی در منطقه شناسایی شده¬اند. کانی¬های اولیه شامل پیریت وکالکوپیریت وکانی¬های ثانویه هماتیت، جاروسیت وگوتیت است. در سیالات نوع مایع + بخار دمای همگن¬شدن بین280 تا400 درجه سانتی¬گراد وشوری بین 19 تا23 درصدوزنی ، و در سیالات درگیر نوع مایع + بخار + جامد دمای همگن¬شدن بین 360 تا 460 درجه سانتی¬گراد وشوری بین 58 تا 64 درصد وزنی اندازه¬گیری شد. با توجه به نتایج به دست آمده از دمای همگن¬شدن و شوری سیالات کانه¬ساز، این میزان با استفاده از دیاگرام دمای همگن¬شدن - شوری (Wilkinson,2001) در محدوده ی کانی سازی نوع پورفیری است.

کلمات کلیدی

, کانی¬سازی, میکروترمومتری, تنورجه, کاشمر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061731,
author = {حسینی, سیده راضیه and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مطالعات کانی¬سازی ومیکروترمومتری منطقه اکتشافی طلا پورفیری تنورجه، شمال¬شرق کاشمر},
booktitle = {سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کانی¬سازی، میکروترمومتری، تنورجه،کاشمر، طلا¬پورفیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات کانی¬سازی ومیکروترمومتری منطقه اکتشافی طلا پورفیری تنورجه، شمال¬شرق کاشمر
%A حسینی, سیده راضیه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2017

[Download]