کنفرانس علمی " زبان های روسی و کشورهای خاور نزدیک (آموزش و یادگیری)" , 2016-11-16

عنوان : ( روابط بین فرهنگی و گفتگوی تمدن ها (براساس روابط ایران و روسیه) )

نویسندگان: حسن ایزانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله مورد نظر نقش گفتگوی فرهنگی و گفتگوی تمدن ها را در روابط فیمابین کشور ها با تاکید برروابط متقابل ایران و روسیه مورد بررسی قرار می دهد. نظریه " گفتگوی تمدن ها" ی رئیس جمهوری اسبق ایران در مقابل نظریه " برخورد تمدن ها" ی سیاستمداران غربی به ویژه نظریه نظریه پرداز آمریکایی هانتیگتون مورد نقد قرار می گیرد و پیدایش بسیاری از یحران ها و مناقشات های منطقه ای و بین المللی به ویژه منطقه خاور میانه را ناشی از اعمال همین نظریه برخورد تمدن ها و راه خروج از این بحران ها را در گفتگوی تمدن ها و دیالوگ بین ملت ها می داند. همچنین در مقاله ضمن اشاره به روابط تاریخی ایران و روسیه مشکلات موجود برسر راه این رابطه از نظر تاریخی و فرهنگی ریشه یابی می شود و در انتها مجموعه ای از پیشنهادات جهت بهتر شدن روابط و تعامل بهتر ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, گفتگوی بین فرهنگی , زبان روسی , زبان فارسی , روابط ایران و روسیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061734,
author = {ایزانلو, حسن},
title = {روابط بین فرهنگی و گفتگوی تمدن ها (براساس روابط ایران و روسیه)},
booktitle = {کنفرانس علمی " زبان های روسی و کشورهای خاور نزدیک (آموزش و یادگیری)"},
year = {2016},
location = {کازان, روسيه},
keywords = {گفتگوی بین فرهنگی - زبان روسی - زبان فارسی - روابط ایران و روسیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روابط بین فرهنگی و گفتگوی تمدن ها (براساس روابط ایران و روسیه)
%A ایزانلو, حسن
%J کنفرانس علمی " زبان های روسی و کشورهای خاور نزدیک (آموزش و یادگیری)"
%D 2016

[Download]