هیدروژئومورفولوژی, دوره (2), شماره (5), سال (2016-2) , صفحات (119-140)

عنوان : ( بررسی بافت، رخساره‌های رسوبی و روند ریزشوندگی رسوبات در رودخانه‌ی فاروب رومان (شمال شرق نیشابور) )

نویسندگان: محمد خانه باد , نیلوفر حاجیان , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رودخانه­ی فاروب رومان با طولی نزدیک به ۱۹ کیلومتر در شمال شرق نیشابور قرار دارد و جزو رودخانه‌های دائمی است. این پژوهش با هدف بررسی رسوبات این رودخانه از جهت بافت، رخساره و روند ریزشوندگی آنها انجام یافته است. ابتدا به منظور بررسی پارامترهای رسوبی، تعداد ۵۵ نمونه رسوب از کانال اصلی برداشت شد. سپس با آنالیز و محاسبه­ی جورشدگی، کج شدگی و کشیدگی آنها، جورشدگی بین بد تا بسیار بد، کج شدگی مثبت و کشیدگی پهن تا متوسط به دست آمد. این رودخانه دارای بار بستر گراولی است و چهار ناپیوستگی رسوبی و پنج پیوستگی رسوبی در آن تشخیص داده شده است. فرم بیشتر دانه‌های این رودخانه در محدوده­ی بسیار تیغه‌ای قرار دارد و بیشتر رسوبات آن در محدوده­ی گراول هستند. بررسی رخساره‌های این رودخانه نشان می‎‌دهد که در رودخانه­ی مذکور سه دسته رخساره، شامل رخساره‌های گراولی (Gci ,Gmm ,Gmg ,Gh) و ماسه‌ای (Sh) و گلی (Fm) وجود دارد. رخساره‌های موجود در چهار عنصر ساختاری کانال (CH)، جریان گراویته‌ای (SG)، بار گراولی و اشکال لایه‌ای (GB) و رسوبات ریز خارج از کانال (FF) شکل گرفته‌اند. بر اساس نتایج حاصل، مدل رسوبی رودخانه فاروب رومان، رودخانه‌ای بریده بریده با بار بستر گراولی است.

کلمات کلیدی

جورشدگی؛ کج شدگی؛ کشیدگی؛ رخساره‌های رسوبی؛ رودخانه‌ی فاروب رومان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061737,
author = {خانه باد, محمد and حاجیان, نیلوفر and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {بررسی بافت، رخساره‌های رسوبی و روند ریزشوندگی رسوبات در رودخانه‌ی فاروب رومان (شمال شرق نیشابور)},
journal = {هیدروژئومورفولوژی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {5},
month = {February},
issn = {2383-3254},
pages = {119--140},
numpages = {21},
keywords = {جورشدگی؛ کج شدگی؛ کشیدگی؛ رخساره‌های رسوبی؛ رودخانه‌ی فاروب رومان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بافت، رخساره‌های رسوبی و روند ریزشوندگی رسوبات در رودخانه‌ی فاروب رومان (شمال شرق نیشابور)
%A خانه باد, محمد
%A حاجیان, نیلوفر
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J هیدروژئومورفولوژی
%@ 2383-3254
%D 2016

[Download]