اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا , 2017-02-03

عنوان : ( مکانیابی لندفیل جهت دفن پسماندهای جامد شهری با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش امتیازدهی رتبهای (مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ) )

نویسندگان: چنور احمدیان , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در میان رویکردهای مختلفی که در مدیریت مواد زائد جامد شهری وجود دارد لندفیل ها همچنان به عنوان مقصد نهایی مواد زائد جامد میبا شند. شناسایی محل های دفن منا سب یک فرآیند پیچیده و چند رشته ای است و نیاز به در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، اکولوژیکی، اجتماعی و مهندسی دارد. فرآیند انتخاب محل دفن چالش برانگیز است زیرا کنترل و ارزیابی توسط قوانین و مقررات و عوامل و محدودیتهای مختلف هدایت میشود. این تحقیق با هدف تعیین مکان های مناسب دفن پسماند شهرستان شاهیندژ با استفاده از قابلیت های ابزار GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اجرا شده است. در این مطالعه معیارها و ضوابط برای انتخاب مکان های مناسب جهت دفن بهداشتی پسماندها مانند خصوصیات زمین شناسی، راه های دسترسی، نقشه ی شیب گسل ها، نقشه کاربری اراضی، پوشش گیاهی، فاصله از مراکز شهری و روستایی، نقشه خاک منطقه، نقشه شبکه هیدروگرافی و آبهای زیرزمینی، کیفیت آبهای زیرزمینی، ساختار های زمین شنا سی، سنگ شنا سی منطقه و توپوگرافی شناسایی گردیدند. جهت تهیه نقشه مکان های مناسب نهایی ابتدا مناطق ممنوعه حذف شده و با استفاده از لایه های اطلاعاتی به روش وزن دهی به هر نقشه هم وزن معیارهای مختلف موردنظر بدست آمد. سپس با ادغام این نقشه ها 16 مکان برای دفن زبانه معرفی گردید، و در نهایت از روش امتیاز دهی رتبه ای از بین این 16 منطقه 4 منطقه به عنوان پهنه های مطلوب تر جهت دفن زبانه شهرستان شاهیندژ انتخاب شده اند.

کلمات کلیدی

, مکانیابی نندفیل, AHP , GIS, شاهیندژ رتبه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061741,
author = {احمدیان, چنور and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {مکانیابی لندفیل جهت دفن پسماندهای جامد شهری با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش امتیازدهی رتبهای (مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ)},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {مکانیابی نندفیل،AHP ، GIS، شاهیندژ رتبه بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیابی لندفیل جهت دفن پسماندهای جامد شهری با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش امتیازدهی رتبهای (مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ)
%A احمدیان, چنور
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
%D 2017

[Download]