ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2017-01-05

عنوان : ( تأثیراقلیم در بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA ) منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی) )

نویسندگان: سرور داوری , علیرضا راشکی , مرتضی اکبری , علی اصغر طالبان فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مناطق است. بیابان‌زایی خطری جدی برای بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. گسترش سریع بیابان‌زایی منجر به خسارت‌های اقتصادی، تخریب محیط زیست، شرایط ناپایدار سیاسی محلی و هرج‌ومرج‌های اجتماعی شده است. این فرایند همواره باتخریب خاک و منابع آب، پوشش گیاهی و دیگر منابع در شرایط طبیعی و اکولوژیکی همراه است. در این پژوهش تأثیر اقلیم در روند بیابان‌زایی منطقه دشت قاسم‌آباد بجستان بر اساس مدل ایرانی IMDPA مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا نقشۀ واحدهای کاری (رخساره‌های ژئومورفولوژی) با استفاده از نقشه‌های شیب، زمین‌شناسی، پوشش گیاهی، کاربری، تصاویر رقومی ماهواره‌ای لندست 5 و بازدیدهای میدانی، در نهایت 3 واحد، 8 تیپ و 16 رخسارۀ ژئومورفولوژی تهیۀ گردید. پس از ارزش‌دهی به شاخص‌های بیابان‌زایی مدل در واحدهای کاری، نقشۀ شدت خطر بیابان‌زایی تهیه گردید. نتایج ارزیابی نشان داد، معیار اقلیم با ارزش 81/1 درکلاس متوسط بیابان‌زایی قرار دارد و شاخص بارش سالیانه و خشکی نقش مؤثر و کلیدی در بیابان‌زایی منطقه مورد مطالعه ایفا می‌کنند

کلمات کلیدی

, معیار اقلیم, شدت خطر بیابان‌زایی, IMDPA, قاسم‌آباد, بجستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061752,
author = {داوری, سرور and راشکی, علیرضا and اکبری, مرتضی and علی اصغر طالبان فرد},
title = {تأثیراقلیم در بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA ) منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی)},
booktitle = {ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معیار اقلیم، شدت خطر بیابان‌زایی، IMDPA، قاسم‌آباد، بجستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیراقلیم در بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA ) منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی)
%A داوری, سرور
%A راشکی, علیرضا
%A اکبری, مرتضی
%A علی اصغر طالبان فرد
%J ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2017

[Download]