دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت, حسابداری و اقتصاد , 2017-01-12

عنوان : ( بررسی تأثیر نقش رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی امید و عاطفه مثبت )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , فاطمه حسین پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رقابت جهانی، عدم اطمینان اقتصادی و سرعت بالای تغییرات تکنولوژی، خلاقیت را عنصر مهم و اساسی ایجاد نوآوری در سازمان‌ها قرار داده است. خلاقیت در سازمان‌ها تولید محصولات جدید، بهره‌گیری از ایده و راه‌حل‌های مفید و سودمند درباره محصولات، خدمات، فرایندها و روش‌ها را در برمی‌گیرد. امروزه خلاقیت و نوآوری منابع باارزشی برای کسب مزیت رقابتی هر سازمان می‌باشند. سازمان‌ها می‌توانند با فراهم نمودن زمینه مناسب، عملکرد خلاقانه کارکنان خود را بهبود بخشند، در چنین شرایطی سازمان‌ها با داشتن افرادی خلاق و پویا می‌توانند از فرصت‌های بازار حداکثر بهره را ببرند، با نیازهای جدید و متغیر مشتری خود را منطبق ساز‌ند، نوآوری در سازمان ایجاد کنند و اثربخشی سازمانی را ارتقا دهند. یکی از عوامل حیاتی تأثیرگذار بر خلاقیت و نوآوری ، رهبری می‌باشد. از این رو، در این مطالعه مدل مفهومی در ارتباط با جدیدترین رویکرد رهبری به نام رهبری اصیل با خلاقیت کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی امید و عاطفه مثبت کارکنان مورد بررسی قرار داده شده است

کلمات کلیدی

, رهبری اصیل, خلاقیت کارکنان, امید, عاطفه مثبت کارکنان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061753,
author = {رحیم نیا , فریبرز and حسین پور, فاطمه},
title = {بررسی تأثیر نقش رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی امید و عاطفه مثبت},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت, حسابداری و اقتصاد},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رهبری اصیل، خلاقیت کارکنان، امید، عاطفه مثبت کارکنان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر نقش رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی امید و عاطفه مثبت
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حسین پور, فاطمه
%J دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت, حسابداری و اقتصاد
%D 2017

[Download]