سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین , 2017-02-19

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های IP/RS در منطقه اکتشافی زاوه، جنوب شرقی تربت حیدریه، خراسان رضوی )

نویسندگان: بهاره بروزی نیت , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی زاوه در شمال شرق ایران و 40 کیلومتری جنوب شرقی تربت حیدریه در استان خراسان رضوی قرار دارد. زمین شناسی منطقه شامل سنگ های رسوبی ژوراسیک و کرتاسه و واحدهای آتشفشانی تراکی آندزیتی ائوسن است. کانی سازی مس به شکل رگه ای در امتداد شرقی- غربی و با عرض 5/1 تا 2 متر در واحد کنگلومرای سیلیسی دیده می شود. کانی های اولیه شامل کالکوپیریت، پیریت و آرسنوپیریت وکانی های ثانویه شامل کالکوزیت، بورنیت، کوولیت، مالاکیت، آزوریت، گوتیت، هماتیت و به میزان کمتر کریزوکلا می باشد. آلتراسیون غالب همراه با رگه کانی سازی سیلیسی شدن است. دیگر واحدهای اطراف تحت تاثیر آلتراسیون های پروپلیتیک، سیلیسی، کربناتی و سرسیتی قرار گرفته اند. برداشت های IP/RS نشان می دهد که بیشترین ناهنجاری شارژپذیری منطبق بر رگه کانی سازی و زون گسلی است. ناهنجاری شارژپذیری با افزایش عمق گسترش یافته و بر شدت آن افزوده می گردد. بیشترین مقاومت ویژه مشاهده شده منطبق بر واحد کنگلومرای سیلیسی می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از گسترش کانی-سازی سولفیدی در اعماق بیشتر است.

کلمات کلیدی

, کانی سازی مس رگه ای, کنگلومرای سیلیسی, کانی سازی سولفیدی, IP/RS , زاوه, تربت حیدریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1061784,
author = {بروزی نیت, بهاره and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های IP/RS در منطقه اکتشافی زاوه، جنوب شرقی تربت حیدریه، خراسان رضوی},
booktitle = {سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کانی سازی مس رگه ای، کنگلومرای سیلیسی، کانی سازی سولفیدی، IP/RS ، زاوه، تربت حیدریه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر داده های IP/RS در منطقه اکتشافی زاوه، جنوب شرقی تربت حیدریه، خراسان رضوی
%A بروزی نیت, بهاره
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین
%D 2017

[Download]